Sẵn sàng cho tương lai

Tầm Nhìn 2026

Nắm bắt cơ hội phát triển mới

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang ở trong một giai đoạn chuyển giao đáng chú ý: thay đổi về nhân khẩu học, các đại khuynh hướng về sức khỏe, số hóa không ngừng, cùng công nghệ thông minh kỹ thuật cao, như các nghiên cứu được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, chỉ là một vài yếu tố mới góp phần định hình tương lai của ngành. Là một phần trong tập đoàn chăm sóc sức khỏe quan tâm đến việc nâng cao sức khỏe bệnh nhân toàn cầu, chúng tôi đang góp phần định hình lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hôm nay và ngày mai. Để đáp ứng tốt nhất những thay đổi mô hình trong trị liệu, điều trị và công nghệ, chúng tôi đã đặt ra chiến lược cho thập kỷ tiếp theo: Tầm Nhìn 2026 dưới sự bảo trợ của chương trình #FutureFresenius từ tập đoàn. Mục tiêu của chúng tôi là mở rộng vị thế như một nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ và liệu pháp hàng đầu cho bệnh nhân mắc bệnh mãn tính và bệnh nặng bằng cách đầu tư vào ba lĩnh vực tang trưởng kinh doanh chính, đồng thời củng cố năng lực cốt lõi và sản lượng kinh doanh.

healthcare professional looking into the camera


Tầm Nhìn 2026

Để mở rộng các dịch vụ kinh doanh toàn cầu và nâng cao vị thế trên thị trường, chúng tôi đã phát triển khuôn khổ chiến lược cho thập kỷ tiếp theo: Tầm Nhìn 2026! Kế hoạch này bao gồm mở rộng Biopharma, MedTech, và triển khai Dinh Dưỡng đồng thời xây dựng khả năng phục hồi cho Pharma. Mỗi lĩnh vực chuyên môn được định hình đặc trưng bởi các mục tiêu và thông số thành công riêng biệt. Những thang đo này  mở rộng từ mức tăng trưởng cao hơn và đảm bảo khả năng cạnh tranh toàn cầu cho đến các cách thức giúp chúng tôi trở thành lựa chọn của người lao động trong thị trường nhân lực toàn cầu. Cùng với khuôn khổ chiến lược này, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai hàng loạt hoạt động kinh doanh, cải tiến và giao tiếp hiệu quả để nâng cao tác động và tính tương thích của mình đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trên thế giới.