Tổng Quan về Trách Nhiệm  

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với chúng tôi là gì

Chúng tôi phấn đấu trở thành một công ty có trách nhiệm với xã hội và môi trường trên thị trường chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Chúng tôi muốn định hình cho tương lai ngành chăm sóc sức khỏe và đánh dấu vị thế của mình với mức tăng trưởng bền vững.

Pierluigi Antonelli, Chủ tịch và Giám Đốc Điều Hành của Fresenius Kabi

 

Pierluigi Antonelli

Chăm sóc cuộc sống: đó là sứ mệnh doanh nghiệp và bản sắc tổng thể của chúng tôi. Đó cũng là lý do tại sao Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (CSR) là một phần không thể thiếu của sứ mệnh công ty nhằm đưa ra các loại thuốc và công nghệ cần thiết cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế khi họ nỗ lực tìm ra những giải pháp tốt nhất cho các vấn đề của bệnh nhân.

 

Nhưng sứ mệnh của chúng tôi không chỉ dừng lại ở cuộc sống của bệnh nhân: Nó cũng bao gồm cả sự sống của hành tinh này và xã hội nói chung. Vì vậy, chúng tôi xem việc duy trì mối quan hệ giữa cộng đồng và doanh nghiệp tốt là điều quan trọng đối với hoạt động của mình. Chúng tôi thật sự quan tâm đến cộng đồng địa phương của nhân viên, cũng như bảo vệ môi trường toàn cầu.

 

Nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong xã hội

Thế Giới của chúng ta đang phải đối mặt với các thách thức đầy cấp bách về môi trường và xã hội. Cùng với biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên, đại dịch, và mất cân bằng xã hội diễn ra khắp mọi nơi, chúng ta chỉ có thể vượt qua được nếu đi cùng nhau.

Tương tác với cộng đồng dân cư không thể phủ nhận là cần thiết, nhưng chúng tôi tin rằng: các doanh nghiệp đặc biệt cần phải đóng vai trò quyết định trong việc giải quyết các thách thức xã hội và môi trường.

Lan tỏa các loại hình kinh doanh có trách nhiệm chỉ là bước khởi đầu. Các công ty cần hợp tác với các bên liên quan và hỗ trợ các sáng kiến ​​thúc đẩy sự bền vững xã hội và môi trường. Bằng cách tận dụng tài nguyên và sức ảnh hưởng, doanh nghiệp có thể giúp định hình một tương lai tốt đẹp hơn, bao quát hơn và bền vững hơn.

Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc

Đối mặt với các thử thách khó khăn nhất của thế giới

Liên Hiệp Quốc đề ra 17 Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững nhằm mục đích giải quyết các thách thức xã hội, kinh tế và môi trường cấp bách nhất của thế giới.

Những mục tiêu này được đề ra để có cách tiếp cận toàn diện cho một sự phát triển bền vững. Chúng kêu gọi hành động chấm dứt nạn đói, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền, bảo vệ môi trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển cơ sở hạ tầng bền vững.

Các mục tiêu SDG cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác toàn cầu để hướng tới phát triển bền vững. Chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, và các cá nhân được kêu gọi phối hợp và huy động các nguồn lực cùng nhau để đạt được các mục tiêu trên.

Bằng cách cùng nhau giải quyết những thách thức này và làm việc hướng tới các mục tiêu SDGs, các công ty, quốc gia và các bên liên quan đều đang đóng góp cho một tương lai bền vững hơn.

Chúng tôi thực hành Trách Nhiệm Xã Hội của Doanh Nghiệp như thế nào: CSR

Chúng tôi ủng hộ các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững và tập trung vào năm lĩnh vực hoạt động chính

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (UN SDGs) và Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (CSR) của Fresenius Kabi có mối liên kết chặt chẽ, cả hai đều thúc đẩy sự phát triển bền vững, giải quyết các thách thức xã hội và môi trường, và tạo ra tác động tích cực đối với xã hội.

Do đó, các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) cung cấp một bộ khung và hướng dẫn toàn diện cho các sáng kiến ​​CSR của chúng tôi. Bằng cách tích hợp hai khía cạnh này, chúng tôi có thể tăng cường tác động xã hội và môi trường trong khi đóng góp ý nghĩa cho các mục tiêu toàn cầu.

Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp của chúng tôi được tích hợp trong hoạt động kinh doanh và là một phần quan trọng của chiến lược kinh doanh tổng thể. CSR xoay quanh năm lĩnh vực chính: nhân viên, sản phẩm và dịch vụ, đạo đức kinh doanh, cộng đồng và môi trường.

 

Chúng tôi chia sẻ về quá trình thực hiện các Trách Nhiệm Xã Hội Doanh Nghiệp như thế nào

Chúng tôi liên tục thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao sự bền vững cho môi trường. Cách tiếp cận dựa trên giá trị, sự tận tâm đến chất lượng và cam kết quản lý có trách nhiệm và đạo đức giúp đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.

Chúng tôi đảm bảo tính minh bạch trong các hoạt động CSR của mình. Để đạt được điều này, chúng tôi thực hiện báo cáo hàng năm chi tiết về cách tiếp cận CSR và kết quả của nó trong Báo cáo Bền vững của Tập đoàn Fresenius, công ty mẹ của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi tích cực tham gia vào các đánh giá xếp hạng uy tín, như EcoVadis, đảm bảo đánh giá toàn diện về các hoạt đồng mang tính bền vững của chúng tôi.