Tuyên bố về Bảo vệ Dữ liệu đối với Khách hàng truy cập Trang web của Chúng tôi

Thông tin về việc bảo vệ dữ liệu đối với các cá nhân truy cập trang web của chúng tôi

Do bạn là khách hàng truy cập trang web của chúng tôi, Fresenius Kabi Việt Nam (“chúng tôi”) sẽ thu thập và sử dụng một số dữ liệu cá nhân nhất định từ bạn.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp khác, ví dụ: khi bạn là đầu mối liên hệ kinh doanh cho các sản phẩm hoặc dịch vụ, khi bạn tương tác với chúng tôi với tư cách là chuyên gia chăm sóc sức khỏe, khi bạn báo cáo phản ứng bất lợi hoặc khi bạn gửi yêu cầu về chủ thể dữ liệu. Vui lòng xem thông tin cụ thể về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong những trường hợp như vậy.

Chúng tôi cũng thông báo rằng các trang web của chúng tôi có bao gồm các liên kết đến các trang bên ngoài không được đề cập trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu này. Ngoài ra, một số trang web địa phương của các công ty con của Fresenius Kabi cung cấp các tuyên bố bảo vệ dữ liệu có thể khác với tuyên bố bảo vệ dữ liệu này. Việc truy cập của bạn vào các trang web như vậy sẽ được điều chỉnh bởi tuyên bố bảo vệ dữ liệu tương ứng của trang web đó.

Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích sau:

 • Để xác thực, xử lý và trả lời thắc mắc hoặc yêu cầu của bạn
 • Để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của chúng tôi theo pháp luật về cảnh giác dược và dược
 • Để giúp trang web hoạt động tương thích với thiết bị bạn sử dụng
 • Để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất và nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn
 • Để tối ưu hóa trang web của chúng tôi

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi

Chúng tôi thu thập dữ liệu về việc bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Chúng tôi làm điều này để hiển thị trang web đã được tối ưu hóa với thiết bị bạn đang sử dụng và với tất cả các chức năng của website hoặc để lưu trữ các tùy chọn của bạn cho các phiên tìm kiếm hiện tại hoặc trong tương lai của bạn.

Chúng tôi thu thập dữ liệu giao thức internet sau đây khi bạn truy cập vào các trang web của chúng tôi:

 • tên nhà cung cấp dịch vụ của bạn bao gồm địa chỉ IP
 • trang web đã điều hướng bạn đến trang web của chúng tôi
 • các trang bạn đã truy cập trên trang web của chúng tôi
 • loại trình duyệt web của bạn, và
 • ngày và thời lượng truy cập của bạn.

Địa chỉ IP của bạn sẽ được sử dụng dưới hình thức ẩn danh bằng cách xóa ba chữ số cuối cùng. Bằng cách đó, chúng tôi không còn có thể xác định đích danh cá nhân bạn nữa.

Thông tin chúng tôi thu thập bằng cách sử dụng các cookie

Chúng tôi sử dụng các cookie trên trang web của mình. Các cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn bởi trình duyệt web của bạn.

Bạn có thể từ chối sử dụng một số cookie nhất định cho trang web này. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách để thay đổi cài đặt cookie của mình. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn chọn không chấp nhận việc sử dụng các cookie, bạn có khả năng không thể trải nghiệm được đầy đủ chức năng của trang web này. Nếu bạn chọn xóa các cookie, bạn có thể phải xác nhận lại một số phương thức hộp thoại nhất định.

Các cài đặt cookie của bạn sẽ luôn liên quan đến trình duyệt web bạn đang sử dụng, và các cài đặt sẽ không có hiệu lực nếu bạn sử dụng một trình duyệt web khác trong lần sử dụng tiếp theo của trang web này. Ngoài ra, bạn có thể quản lý các cài đặt trên trình duyệt web hoặc trên thiết bị di động của bạn. Tại đây, bạn có thể tự quyết định việc xóa các cookie bất cứ lúc nào.

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau:

Các cookie tối cần thiết

Đây là loại cookie cần thiết để giúp cho trang web hoạt động. Các cookie được chúng tôi sử dụng độc quyền trong suốt phiên và do đó được gọi là cookie phiên của bên thứ nhất.

Chúng giúp trang web tải nhanh hơn và hạn chế số lượng phiên xuất phát từ người dùng để tránh việc quá tải trang web.

Chúng vẫn có hiệu lực trong phiên và tự động bị xóa khi bạn đóng trình duyệt.

Các cookie chức năng

Các cookie chức năng lưu các lựa chọn bạn thực hiện khi truy cập trang web này để cung cấp cho bạn chức năng và tính năng cá nhân được cải thiện.

Chúng tôi sử dụng cookie "trình thông báo cookie", giúp lưu quyết định của bạn về việc đồng ý hoặc không đồng ý với việc sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi. Cookie được lưu tự động khi bạn nhấp vào một trong hai tùy chọn có sẵn. Việc bạn chấp nhận các cookie của chúng tôi được lưu trữ trong một năm kể từ ngày chấp nhận. Nếu bạn quyết định từ chối các cookie của chúng tôi, quyết định của bạn sẽ được lưu trữ trong 30 ngày. Trong thời gian này, biểu ngữ thông tin cookie sẽ không được hiển thị lại.

Các cookie phân tích

Cookie phân tích cho phép chúng tôi phân tích cách sử dụng trang web. Điều này cho phép chúng tôi tối ưu hóa hiệu suất của nó và tăng trải nghiệm người dùng. Chúng tôi theo dõi tần suất khách truy cập sử dụng một trang trên trang web của chúng tôi, trang nào khách truy cập thường xuyên nhất và liệu họ có nhận được thông báo lỗi từ các trang của chúng tôi hay không.

Các cookie mạng xã hội

Khi bạn nhấn vào 'Tôi đồng ý' ở phần nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội, một cookie sẽ được cài đặt. Sau đó, bạn có thể xem các luồng hoạt động của các kênh mạng xã hội của công ty chúng tôi được gắn trên trang web của chúng tôi. Sự đồng ý của bạn được lưu trữ trong suốt thời gian bạn truy cập thông qua cookie "luồng truyền mạng xã hội" của chúng tôi.

Khi kích hoạt các phần mềm hỗ trợ mạng xã hội và nguồn cấp dữ liệu hoạt động

Nếu bạn kích hoạt các phần mềm hỗ trợ hoặc nguồn cấp dữ liệu hoạt động của các nhà cung cấp mạng xã hội (chẳng hạn như Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram hoặc WhatsApp), trình duyệt web của bạn sẽ kết nối với các máy chủ tương ứng của các nhà cung cấp và gửi dữ liệu người dùng cụ thể của bạn đến các nhà cung cấp này.

Ngoài ra, nếu bạn hiện đang đăng nhập vào mạng xã hội của một trong các nhà cung cấp nêu trên, hoạt động của bạn có thể được liên kết với tài khoản người dùng của bạn với các nhà cung cấp này trong cùng một lúc.

Các phần mềm hỗ trợ chia sẻ qua "Shariff”

Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, chúng tôi đang sử dụng một công cụ gọi là "Shariff". Shariff cho phép bạn quyết định xem có nên kích hoạt các phần mềm hỗ trợ chia sẻ trên trang web của chúng tôi hay không và bằng cách đó, có nên bắt đầu việc chuyển dữ liệu cụ thể của người dùng đến nhà cung cấp hay không. Chỉ khi bạn kích hoạt cụ thể một phần mềm hỗ trợ thông qua Shariff, trình duyệt của bạn sẽ kết nối với máy chủ của nhà cung cấp tương ứng và dữ liệu cụ thể của người dùng (như được dẫn chiếu thêm dưới đây) sẽ được gửi đến nhà cung cấp đó. Bạn kích hoạt một phần mềm hỗ trợ thông qua Shariff, bằng cách nhấp vào một trong các nút chia sẻ tương ứng.

Kích hoạt nguồn cấp dữ liệu hoạt động

Khi bạn kích hoạt nguồn cấp dữ liệu hoạt động bằng cách nhấp vào bộ lọc chưa được kích hoạt (inactive mask) trên trang web của chúng tôi, trình duyệt của bạn sẽ kết nối với máy chủ của từng nhà cung cấp và dữ liệu dành riêng cho người dùng (như được dẫn chiếu thêm dưới đây) sẽ được gửi đến từng nhà cung cấp. Vui lòng lưu ý rằng một cookie được cài đặt tự động khi nhấp vào bộ lọc và sẽ được lưu trữ trong suốt phiên duyệt web của bạn. Trong thời gian này, bộ lọc sẽ không được hiển thị nữa.

Fresenius Kabi sẽ không tác động đến phạm vi hoặc loại dữ liệu được gửi bằng cách kích hoạt phần mềm hỗ trợ hoặc nguồn cấp dữ liệu hoạt động. Bên cạnh đó, các hoạt động xử lý dữ liệu khác có thể được kích hoạt mà chúng tôi không tạo bất kỳ ảnh hưởng nào. Để tìm hiểu thêm về phạm vi dữ liệu cá nhân được thu thập và xử lý, mục đích dữ liệu của bạn có thể được sử dụng, cũng như các quyền và tùy chọn cấu hình tương ứng của bạn để bảo vệ quyền riêng tư của bạn (bao gồm cả quyền rút lại sự đồng ý của bạn), vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư dữ liệu của mạng xã hội tương ứng.

 

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
YouTube: https://policies.google.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/

 

Là một phần của nguồn cấp dữ liệu hoạt động, chúng tôi có thể kết hợp các video từ YouTube trên trang web của mình. YouTube sử dụng các cookie để thu thập dữ liệu cụ thể của người dùng trên trang web của mình, cùng với các mục đích sử dụng khác, để ghi lại số liệu thống kê video, ngăn chặn gian lận và cải thiện tính thân thiện với người dùng, bên cạnh các mục đích sử dụng khác. Bằng cách bắt đầu một video, các hoạt động xử lý dữ liệu tiếp theo có thể được kích hoạt đồng thời mà chúng tôi không tạo bất kỳ ảnh hưởng nào. 

 

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu bạn đã chủ động cung cấp cho chúng tôi, ví dụ khi bạn điền vào biểu mẫu trực tuyến hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi bằng các phương tiện liên lạc khác như e-mail, điện thoại hoặc thư tín. Dữ liệu đó bao gồm:

 • Họ và tên
 • Giới tính
 • Thông tin liên hệ và địa chỉ (bao gồm dữ liệu địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại, số fax)
 • Quốc gia cư trú
 • Công ty
 • Nghề nghiệp
 • Loại yêu cầu và thông tin có thể thu thập khác nhằm mục đích phản hồi thắc mắc của bạn

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên một hoặc nhiều cơ sở pháp lý sau:

 • Bạn đã đồng ý cho chúng tôi xử lý dự định hoặc chuyển giao quốc tế dữ liệu cá nhân của bạn (Điều 6.1 a và Điều 49.1 a GDPR, Điều 38.2 của Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 (“Bộ luật Dân sự”), Điều 21.1 và Điều 22.2 Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 (“Luật CNTT”), Điều 17.1 Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 (“Luật An toàn thông tin mạng”), Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân do Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2023 (“NĐ BVDLCN”), và các quy định pháp luật áp dụng.
 • Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo (Điều 6.1 c GDPR; Điều 9 khoản 2 mục b GDPR, Điều 26 khoản 3 GDPA, Điều 17.1 c của Luật An toàn thông tin mạng, Điều 21.3 và Điều 22.2 của Luật CNTT, NĐ BVDLCN và các quy định pháp luật áp dụng.
 • Việc xử lý là cần thiết cho các mục đích vì lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba đang hướng đến, trừ trường hợp các lợi ích đó bị các lợi ích hoặc các quyền và quyền tự do cơ bản của chủ thể dữ liệu được bảo vệ dữ liệu cá nhân vượt lên trên (Điều 6.1 f GDPR). Những lợi ích hợp pháp đó là:
  • việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại hợp pháp
  • để cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi thông qua một trang web đang hoạt động và được tối ưu hóa.
 • Bạn đã đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (Điều 6.1 a GPDR và các quy định pháp luật hiện hành).
 • Ngoài ra, việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân như nêu tại Tuyên bố này sẽ tuân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP (“NĐ BVDLCN”) về bảo vệ dữ liệu cá nhân được Chính phủ ban hành ngày 17/4/2023, tất cả quy định pháp luật khác liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân đang có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung, và thay thế tùy từng thời điểm.

Bạn luôn có thể rút lại sự đồng ý của mình theo Quy định của Điều 21 GDPR, Điều 22.1 của Luật CNTT Công nghệ thông tin và Điều 18.1 của Luật An toàn thông tin mạng, NĐ BVDLCN và quy định pháp luật áp dụng. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với tất cả quá trình xử lý hoặc cho các mục đích cá nhân mà bạn lựa chọn. Việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn trước khi rút. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách gửi email tới dpovn@fresenius-kabi.com.


Chúng tôi hợp tác với các tổ chức khác để đạt được mục đích của mình. Do đó, chúng tôi có thể gửi một phần hoặc toàn bộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các tổ chức khác.

Những người nhận này gồm:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến việc thực hiện các hoạt động xử lý Dữ liệu Cá nhân thay mặt hoặc được FKV ủy quyền và cho Mục đích Xử lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dựa trên đám mây, các công ty cung cấp dịch vụ CNTT;
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu;
 • Công chúng nói chung, trong phạm vi chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ công khai các khoản thanh toán cho bạn và các lợi ích khác được cung cấp cho bạn, ví dụ: các bữa ăn, đi lại và chỗ ở cũng như các khoản tiếp đãi khác. Trường hợp không có cơ sở pháp lý theo luật định để tiết lộ công khai các thông tin bao gồm danh tính của người nhận, bạn có thể lựa chọn không đồng ý đối với việc tiết lộ đó và sau đó chúng tôi sẽ tiết lộ các khoản thanh toán và lợi ích trên cơ sở dữ liệu tổng hợp và ẩn danh;
 • Các nhà tư vấn hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp, ví dụ nhà tư vấn thuế, kiểm toán tài chính, luật sư, công ty bảo hiểm, ngân hàng và các nhà tư vấn chuyên môn bên ngoài khác ở các quốc gia mà chúng tôi hoạt động.
 • Các cơ quan chuyên môn và hiệp hội mà chúng tôi là thành viên.
 • Các bên thứ ba khác mà bạn đồng ý cho Mục đích xử lý hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

 

Chuyển dữ liệu qua biên giới

Chúng tôi có thể gửi từng phần hoặc toàn bộ dữ liệu cá nhân của bạn cho những người nhận thuộc Tập đoàn Fresenius ở các quốc gia hoặc tới các tổ chức quốc tế, cho các mục đích được liệt kê ở trên. Vui lòng tham khảo tổng quan về các địa điểm mà các công ty khác thuộc tập đoàn Fresenius Kabi đang hoạt động..

Chúng tôi có thể gửi dữ liệu đến các quốc gia sau đây mà Ủy ban Châu Âu đã xác định mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp cần áp dụng phù hợp với mức độ bảo vệ dữ liệu trong Liên minh Châu Âu đối với các quốc gia/tổ chức quốc tế sau đây nơi các thực thể Fresenius đặt trụ sở: Argentina, Canada, Nhật Bản, New Zealand, Thụy Sĩ hoặc Uruguay.

Liên quan đến việc truyền dữ liệu quốc tế đến các nước thứ ba mà Ủy ban Châu Âu chưa quyết định rằng có mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp, chúng tôi đã cung cấp các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn ở mức độ tương đương với mức độ bảo vệ dữ liệu ở Liên minh châu Âu.

Các biện pháp bảo vệ này là:

 • Đối với việc trao đổi dữ liệu trong công ty của chúng tôi: Quy tắc ràng buộc doanh nghiệp dành cho Bên kiểm soát
 • Đối với việc trao đổi dữ liệu với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và các tổ chức quốc tế khác: Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn đã được ban hành bởi Ủy ban châu Âu

Bạn có thể nhận bản sao của các Các Điều khoản Tuân thủ và Quy tắc Ràng buộc Doanh nghiệp của chúng tôi trực tuyến hoặc theo yêu cầu.

 

Chi tiết liên hệ của bạn sẽ được lưu trữ trong tối đa sáu tháng sau khi yêu cầu đã được trả lời trừ khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu trong thời gian dài hơn.

Thông tin được thu thập qua các cookie sẽ được lưu trữ miễn là cookie hợp lệ như được giải thích ở trên.

Tùy thuộc từng trường hợp mà bạn có một số quyền nhất định đối với dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có quyền:

 • Quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 • Quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp Xử lý dữ liệu cá nhân trong trường hợp không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu;
 • Quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác;
 • Quyền rút lại sự đồng ý của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác;
 • Quyền xóa dữ liệu hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác;
 • Quyền hạn chế xử lý dữ liệu;
 • Quyền yêu cầu cung cấp dữ liệu, trừ trường hợp luật có quy định khác;
 • Quyền phản đối xử lý dữ liệu, trừ trường hợp luật có quy định khác;
 • Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật;
 • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
 • Quyền tự bảo vệ hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam

Bạn có thể thực hiện các quyền này trực tuyến bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ bảo vệ dữ liệu.

Bạn cũng có quyền khiếu nại với cán bộ bảo vệ dữ liệu của chúng tôi hoặc cơ quan giám sát.

Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu:

Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam

Tầng 19-20, Tòa nhà Harbour View

35 Nguyễn Huệ, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

E-mail: dpovn@fresenius-kabi.com

Cơ quan bảo vệ dữ liệu:

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an

Số 207 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để giúp bạn có thể truy cập trang web và có thể theo dõi yêu cầu của bạn.

Nếu bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, trang web sẽ không hoạt động và chúng tôi không thể phản hồi hoặc xử lý đúng yêu cầu của bạn.

Các thay đổi đối với tuyên bố bảo vệ dữ liệu này

Do việc thu thập và xử lý dữ liệu của bạn có thể thay đổi theo thời gian, chúng tôi cũng có thể sửa đổi tuyên bố bảo vệ dữ liệu này để luôn phản ánh chính xác các phương pháp xử lý dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét tuyên bố theo từng thời điểm.

Người kiểm soát và đơn vị chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân là:

Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam
Tầng 19-20, Tòa nhà Harbour View
35 Nguyễn Huệ, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam


Liên hệ