Nhóm thuốc gây mê

Nhóm thuốc gây mê

Vô cảm nhằm tạo ra trạng thái vô thức có thể hóa giải được và cho phép các qui trình không đau. Thuốc vô cảm điển hình bao gồm các thuốc gây ngủ như propofol hoặc các thuốc mê bốc hơi, cũng như thuốc giảm đau, và giãn cơ.

Trong trường hợp có chỉ định, bác sĩ gây mê là người sẽ quyết định loại thuốc vô cảm nào (vô cảm toàn phần, vô cảm vùng, hay vô cảm tại chỗ)  nên dùng, với liều lượng như thế nào.