Nhóm thuốc dịch truyền

Nhóm thuốc dịch truyền

Khi bị thiếu hụt dịch do mất dịch và/hoặc do tăng nhu cầu, cơ thể chúng ta cần được cung cấp các dung dịch điện giải (cân bằng).

Dung dịch điện giải được dùng để cân bằng lại nhu cầu về dịch cơ thể, hoặc bù trừ cho lượng dịch bị mất. Bên cạnh đó, các dung dịch điện giải cân bằng cung cấp các chất điện giải khác nhau giúp duy trì trạng thái cân bằng acid – base của cơ thể.

Hơn nữa, các dung dịch điện giải còn được dùng như dịch để pha thuốc (ví dụ pha các thuốc kháng sinh dạng tiêm truyền).

Hãy nhớ 50 – 60% trọng lượng cơ thể của chúng ta là nước và các chất điện giải.