Nhóm dung dịch bồi hoàn thể tích máu

Nhóm dung dịch bồi hoàn thể tích máu

50 – 60% cơ thể người là nước, chứa chủ yếu trong các mô và tế bào (ví dụ người trưởng thành cân nặng 70kg thì chứa 35 – 40 lít nước). Thể tích máu của một người trưởng thành chiếm khoảng 1/12 tổng trọng lượng cơ thể (ví dụ người trưởng thành cân nặng 70kg thì có khoảng 5 – 6 lít máu).

Mất lượng lớn thể tích máu và dịch cơ thể (ví dụ trong trường hợp phẫu thuật hay chấn thương) cần được khắc phục ngay tức thời bằng cách truyền các loại dịch truyền, hoặc dịch thay thế thể tích máu (như hydroxyethyl starch) và/hoặc chất điện giải để tránh thiếu tưới máu thứ phát đến các cơ quan do giảm thể tích máu.