Điều khoản miễn trừ

 

Chúng tôi đã biên soạn website rất kĩ lưỡng và website này được mở rộng cũng như cập nhật liên tục. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác cũng như tính hoàn thiện của nội dung. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp, tổn thất về vật chất hoặc phi vật chất phát sinh trong quá trình sử dụng thông tin có trên website này, trừ khi thông tin sai lệch được phát tán một cách có chủ ý hoặc do bất cẩn. Dựa trên các trường hợp đã nêu, việc sử dụng website thuộc về rủi ro cá nhân của người dùng.

Nếu bạn là người dùng ở Hoa Kỳ, vui lòng lưu ý rằng: Một số quốc gia và vùng lãnh thổ không cho phép tuyên bố từ chối cam kết trách nhiệm đối với một vài mục nhất định. Vì vậy một số loại trừ ở trên có thể không áp dụng cho bạn. Đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ này, chúng tôi sẽ từ chối cam kết trong phạm vi tối đa có thể mà luật pháp hiện hành cho phép. 

Thông tin doanh nghiệp và thông tin sản phẩm

Thông tin trên website này là không ràng buộc và chỉ có mục đích cung cấp thông tin tổng quát. Đây không phải là một kênh thay thế cho các lời khuyên về tài chính chuyên nghiệp, y tế hoặc các chuyên gia khác. Người dùng không nên dựa vào thông tin trên đây mà không tìm kiếm các lời khuyên chuyên môn thích hợp khác. Hơn nữa, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bên thứ ba đăng tải trên website này. Các tác giả cá nhân sẽ chịu trách nhiệm về việc làm của họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng các thông tin này.

Việc phổ biến thông tin trên website này có thể chứa đựng các phát ngôn cho tương lai, nó có thể dẫn đến các rủi ro khác nhau. Hậu quả sau đó có thể khác nhau mô tả trong phát ngôn đó dựa vào các nguyên nhân cụ thể như sự thay đổi trong doanh nghiệp, kinh tế và các điều kiện cạnh tranh, cải cách pháp lý, kết quả của các thử nghiệm lâm sàng, giao động tỉ giá hối đoái, sự mập mờ trong quá trình kiện tụng hoặc điều tra, và khả năng tài trợ tài chính. Fresenius Kabi Bidiphar JSC không chịu trách nhiệm cập nhật các dự đoán tương lai trong các ấn bản này. 

Quyền sử dụng

Fresenius Kabi Bidiphar hoặc các công ty thành viên có đầy đủ quyền sở hữu gắn kết với trang web được phổ biến. Các văn bản và minh họa trên web đều có bản quyền. Bạn có thể lấy lại thông tin trên các website của chúng tôi và chép vào máy tính của bạn. Trong chừng mực nào đó, bạn có thể thực hiện việc in ấn thông tin, và chỉ cho phép bạn sử dụng cho mục đích cá nhân; bất kì việc sao chép hoặc chuyển tiếp nào cho bên thứ ba sẽ bị loại bỏ. Các việc sử dụng khác, cụ thể như cho các mục đích thương mại là không được phép. Sẽ không có bất cứ quyền hạn hoặc giấy phép nào liên quan đến thương hiệu, bản quyền, bằng sáng chế, v.v được cấp cho người sử dụng.

Điều khoản miễn trừ đối với các quy định pháp lý của nước sở tại

Nội dung trên trang web của chúng tôi chỉ được sử dụng trong phạm vi lãnh thổ liên minh Châu Âu. Có khả năng việc thúc đẩy bán hàng hoặc mua bán sản phẩm, dịch vụ hoặc các liệu pháp trị bệnh được cung cấp trên trang web này là không được phép dựa trên các quy định pháp lý của các quốc gia không thuộc liên minh Châu Âu.

Bất cứ khiếu nại pháp lý hoặc kiện tụng nào phát sinh liên quan đến website này hoặc liên quan đến việc sử dụng website đều được hiểu theo pháp luật Cộng hòa liên bang Đức, ngoại trừ các điều khoản thuộc luật pháp cá nhân quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

Các liên kết

Chúng tôi cũng cung cấp các đường dẫn đến các website thứ ba ngoài các thông tin của riêng mình. Nội dung và thiết kế của các trang web thuộc bên thứ ba không thuộc kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo thông tin trên trang web của bên thứ ba là đúng đắn hoặc chính xác. Các liên kết này cũng không thể hiện việc hỗ trợ hoặc xác nhận nội dung trình bày tại các trang liên kết. Các tác giả của các trang liên kết sẽ chịu trách nhiệm cho thông tin, quan điểm và cơ sở lập luận được thể hiện trên trang web của họ. Tương tự cho các bình luận đăng tải trên tạp bút, các mẫu thảo luận và danh sách email. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về an ninh kỹ thuật của các đường dẫn lẫn các trang mục tiêu. Vì vậy, chúng tôi cũng không có bất cứ trách nhiệm pháp lý nào cho các tổn thất xảy ra trong quá trình sử dụng thông tin trên các siêu liên kết cũng như việc sử dụng các siêu liên kết đó.

Liên hệ thông tin khác

© 2007 - 2019 Fresenius Kabi Vietnam JSC

Văn phòng kinh doanh:

Tầng 19,20. Tòa nhà Habourview
35 Nguyễn Huệ. Quận 1.
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

Nhà máy: 

Khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Tỉnh Bình Định. Việt Nam