Bảo vệ dữ liệu

Chúng tôi hân hạnh nhận được sự quan tâm của bạn đến Fresenius Kabi Vietnam (“Fresenius Kabi”). Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bệnh nhân, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nhà cung cấp, khách hàng và các đầu mối liên hệ kinh doanh khác là điều quan trọng đối với chúng tôi. Là một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu trong thời đại kỹ thuật số, dữ liệu tạo thành một nền tảng và yếu tố thúc đẩy hoạt động kinh doanh của chúng tôi trên toàn thế giới. Với việc dữ liệu là một trong những tài sản quan trọng của chúng tôi, chúng tôi cần đảm bảo rằng dữ liệu được xử lý và bảo vệ một cách thích hợp.

Chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn thông tin liên quan về cách công ty của chúng tôi kết hợp bảo vệ dữ liệu vào hoạt động của mình. Với điều này, chúng tôi mong muốn đảm bảo tuân thủ và cung cấp sự minh bạch và tin cậy. Bạn cũng sẽ tìm thấy thông tin về cách thực hiện các quyền của mình với tư cách là bệnh nhân, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nhà cung cấp, khách hàng hoặc người dùng mạng truy cập trang web của chúng tôi.

Việc bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi đã hết sức nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được tôn trọng và bảo vệ.