Nhà máy Fresenius Kabi Việt Nam

FKB_plant
nhà máy Fresenius Kabi Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

  • Nhà máy bắt đầu xây dựng vào năm 2010 và hoàn thành trong 16 tháng
  • Nhà máy đạt chứng nhận GMP-WHO và chứng nhận ISO 9001:2008 vào năm 2016
  • Diện tích đất nhà máy gần 26,000 mét vuông, trong đó diện tích xây dựng khoảng 18,000 mét vuông (bao gồm khu vực sản xuất, QA và QC, văn phòng và khu vực phụ trợ)
  • Số lượng công nhân viên nhà máy hơn 500 người
  • Chuyên ngành: thuốc tiêm và dịch truyền