Nhà máy Fresenius Kabi Việt Nam

FKB_plant
Nhà máy Fresenius Kabi Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 2008: Thành lập Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
 • 2010: Bắt đầu xây dựng nhà máy và hoàn thành trong 16 tháng
 • 2011: Đạt chứng nhận WHO - GMP
 • 2014: Đạt chứng nhận ISO 9001
 • 2018: Đạt chứng nhận PICs- GMP (dây chuyền dịch truyền)
 • 2018: Đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam
 • 2021: Đạt chứng nhận ISO 14001, 45001
 • 2022: Đạt chứng nhận ISO 50001
 • Diện tích đất nhà máy hơn 26,000 mét vuông, trong đó diện tích xây dựng khoảng 18,000 mét vuông (bao gồm khu vực sản xuất, QA và QC, văn phòng và khu vực phụ trợ)
 • Lĩnh vực sản xuất: Thuốc Tiêm và Dịch truyền
 • Số lượng nhân viên nhà máy: khoảng 590 người