Fresenius Kabi Việt Nam

Sứ mệnh của chúng tôi

Căn cứ vào chuyên môn của chúng tôi trong dịch truyền và liệu pháp dinh dưỡng lâm sàng bao gồm các sản phẩm dược phẩm, thiết bị y tế, các sản phầm sử dụng một lần, cùng với sự tận tâm cống hiến của các nhân viên trong công ty. Chúng tôi sẽ tạo ra những nguồn lực cần thiết để trở thành tập đoàn toàn cầu tiên phong trong lĩnh vực hỗ trợ điều trị và chăm sóc bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo và mãn tính trong và ngoài bệnh viện.

Lịch sử văn phòng Fresenius Kabi tại Việt Nam

  • Ngày 8 tháng 03 năm 2007: thành lập văn phòng đại diện Fresenius Kabi Asia Pacific tại thành phố Hồ Chí Minh
  • Ngày 17 tháng 12 năm 2008: thành lập công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar
  • Ngày 01 tháng 08 năm 2009: sáp nhập văn phòng đại diện Dabur vào văn phòng đại diện Fresenius Kabi Asia Pacific tại thành phố Hồ Chí Minh