Địa chỉ

Find Us

Fresenius Kabi Viet Nam office

Fresenius Kabi Vietnam JSC

tầng 19,20. Tòa nhà Habourview
35 Nguyễn Huệ. Quận 1.
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

Nhà máy: khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Tỉnh Bình Định. Việt Nam

Văn phòng đại diện Fresenius Kabi Asia Pacific

tầng 19,20. Tòa nhà Habourview
35 Nguyễn Huệ. Quận 1.
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

Tìm chúng tôi trên Google Maps

Điện thoại:   +84 28 3914 2541
E-mail: vietnam.info@fresenius-kabi.com