Địa chỉ Fresenius Kabi Việt Nam

Find Us

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Tầng 19 và 20, Tòa nhà Habour View
35 Nguyễn Huệ, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

Nhà máy

Khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
Tỉnh Bình Định
Việt Nam

Văn phòng tại Hà Nội

Phòng 01A và 07, tầng 3A, Horison Tower
40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội
Việt Nam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN FRESENIUS KABI ASIA PACIFIC LTD.

Tầng 19 và 20, Tòa nhà Habour View
35 Nguyễn Huệ, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

Tìm chúng tôi trên Google Maps

Điện thoại:   +842839142541
E-mail: vietnam.info@fresenius-kabi.com