Fresenius Kabi

Thông tin tóm tắt về Fresenius Kabi

Danh mục sản phẩm của chúng tôi bao gồm nhiều loại dược phẩm sinh học có độ phức tạp cao, dinh dưỡng lâm sàng, trang thiết bị y tế và thuốc tiêm. Trong lĩnh vực dược phẩm sinh học, Fresenius Kabi cung cấp các loại thuốc tương đương sinh học tập trung vào các bệnh tự miễn dịch và ung thư. Cung cấp dinh dưỡng lâm sàng của chúng tôi bao gồm nhiều lựa chọn các sản phẩm dinh dưỡng đường tiêu hóa và đường tiêm. Trong phân khúc vật tư thiết bị y tế, Fresenius Kabi cung ứng các sản phẩm vật tư tiêu hao quan trọng, bơm tiêm điện/truyền dịch, máy gạn tách thành phần máu, thiết bị điều trị tế bào, v.v.

 

Thông tin về Fresenius

Fresenius Kabi có gần 43.000 nhân viên toàn cầu

Chúng tôi cam kết đưa các loại thuốc và công nghệ thiết yếu vào tay những người giúp đỡ bệnh nhân và tìm ra câu trả lời tốt nhất cho những thách thức mà họ phải đối mặt.

Thực hiện  “Tầm nhìn 2026”, chúng tôi cam kết tăng cường hiệu quả trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao trên toàn cầu. Chúng tôi mong muốn dẫn đầu toàn cầu trong các phân khúc sản phẩm của mình – tất cả vì lợi ích của bệnh nhân, khách hàng và các bên liên quan của chúng tôi.

Vào năm 2023, chúng tôi đã báo cáo doanh thu hơn 8.0 tỷ €. Fresenius Kabi AG là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của tập đoàn chăm sóc sức khỏe Fresenius SE & Co. KGaA.