Cơ hội Nghề nghiệp

Là một nhà tuyển dụng hiện đại, chúng tôi hết sức quan tâm để đảm bảo rằng nhân viên của mình có cơ hội phát triển nghề nghiệp nội bộ tuyệt vời cùng với sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Sự phát triển bền vững của nhân viên là sứ mệnh liên tục dựa trên các giá trị cốt lõi của chúng tôi.

Fresenius Kabi Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên:

• Có động lực cao, những người sẵn sàng đón nhận nhiều cơ hội nghề nghiệp trên khắp thế giới

• Có sự nhạy bén trong kinh doanh và mức độ cam kết cao

• Sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm

Công ty chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn:

• Nhiệm vụ đầy thách thức với trách nhiệm ngày càng tăng

• Phạm vi công việc để phát triển nghề nghiệp của bạn

• Chương trình huấn luyện chuyên sâu để khuyến khích sự phát triển cá nhân

• Hội thảo và khóa đào tạo phong phú và đa dạng để giúp mọi nhân viên nắm bắt được những yêu cầu và thách thức mới

• Đánh giá nội bộ thường xuyên

Tập trung mạnh vào sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên thông qua chọn lọc, lập kế hoạch, đánh giá, quản lý và phát triển nhân tài cũng như gắn kết đội ngũ là yếu tố cốt lõi trong chiến lược nhân sự toàn cầu của chúng tôi. Trọng tâm phát triển nghề nghiệp này cho phép chúng tôi đáp ứng tốt yêu cầu kinh doanh bằng cách đảm bảo chúng tôi có đúng người vào đúng nơi vào đúng thời điểm.

 

Hãy gửi hồ sơ ứng tuyển cho chúng tôi

Địa chỉ email: fkvn_recruiter@fresenius-kabi.com