Trang chủ

Fresenius Kabi is driven by
one philosophy

caring for life

Fresenius Kabi is driven by
one philosophy

caring for life

Fresenius Kabi is driven by one philosophy

caring for life
caring for life

caring for life stands for our
passion to find the best

solutions for patient needs

caring for life stands for
our passion to find the best

solutions for patient needs

caring for life stands for
our passion to find the best

solutions for patient needs
solutions for patient needs

To us caring for life
means caring for

people all around the world

To us caring for life means caring for

people all around the world

To us caring for life means caring for

people all around the world
people all around the world
caring for life

Fresenius Kabi is driven by
one philosophy

caring for life

Fresenius Kabi is driven by
one philosophy

caring for life
solutions for patient needs

caring for life stands for
our passion to find the best

solutions for patient needs

caring for life stands for
our passion to find the best

solutions for patient needs
people all around the world

To us caring for life
means caring for

people all around the world

To us caring for life
means caring for

people all around the world
Product Portfolio

PRODUCT PORTFOLIO

Chúng tôi phát triển, sản xuất và tiếp thị các dược phẩm và các thiết bị y tế cho việc điều trị và chăm sóc cho những bệnh nhân bệnh nặng và mắc bệnh mãn tính trên toàn thế giới. Sản phẩm của chúng tôi rất quan trọng trong việc điều trị tại bệnh viện và chăm sóc ngoại trú.

đọc thêm
career teaser

Company

Fresenius Kabi là một công ty chăm sóc sức khoẻ toàn cầu chuyên về thuốc cứu sinh và công nghệ dịch truyền, truyền máu và dinh dưỡng lâm sàng. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được sử dụng để giúp chăm sóc những bệnh nhân bệnh nặng và bệnh mãn tính.

đọc thêm
Product Portfolio

PRODUCT PORTFOLIO

Chúng tôi phát triển, sản xuất và tiếp thị các dược phẩm và các thiết bị y tế cho việc điều trị và chăm sóc cho những bệnh nhân bệnh nặng và mắc bệnh mãn tính trên toàn thế giới. Sản phẩm của chúng tôi rất quan trọng trong việc điều trị tại bệnh viện và chăm sóc ngoại trú.

đọc thêm
career teaser

Company

Fresenius Kabi là một công ty chăm sóc sức khoẻ toàn cầu chuyên về thuốc cứu sinh và công nghệ dịch truyền, truyền máu và dinh dưỡng lâm sàng. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được sử dụng để giúp chăm sóc những bệnh nhân bệnh nặng và bệnh mãn tính.

đọc thêm