Fresenius Kabi w Polsce

Transparency Initiative​​

Fresenius Kabi Polska jest częścią międzynarodowego koncernu Fresenius Kabi, światowego lidera w dziedzinie żywienia klinicznego i płynoterapii, który dostarcza ciężko chorym pacjentom najwyższej jakości produkty lecznicze.

Potęga Fresenius Kabi to dorobek naukowy i doświadczenie pokoleń środowiska farmaceutycznego i medycznego, którego początki sięgają 1462 roku.

Na polskim rynku Fresenius Kabi Polska prowadzi działalność od 1999 roku.

Fresenius Kabi Polska oferuje szeroką gamę produktów mających zastosowanie w wielu obszarach terapeutycznych: żywieniu klinicznym, płynoterapii, anestezjologii, leczeniu przeciwinfekcyjnym i onkologii, Zapewniamy szeroką gamę sprzętu jednorazowego i urządzeń medycznych do podawania tych produktów. Zaspokajamy znaczącą część zapotrzebowania polskich szpitali na wyżej wymienione produkty.

Fresenius Kabi Polska posiada własny zakład produkcyjny. Produkowane w Kutnie płyny są dystrybuowane do polskich szpitali oraz eksportowane do wielu europejskich i pozaeuropejskich krajów. Obecnie połowa produkcji i ok. 1/3 obrotów Fresenius Kabi Polska jest generowana przez sprzedaż płynów prostych do Niemiec, Austrii, Włoch, Czech, Rumunii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Francji i na Węgry. Firma dąży również do optymalizacji struktury logistyczno-transportowej w zakresie dystrybucji pośredniej, jak i bezpośredniej. Obok tradycyjnej dystrybucji produktów do szpitali Fresenius Kabi Polska wdraża nowoczesny, elektroniczny system zamawiania produktów leczniczych i sprzętu medycznego. Firma posiada certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (Good Manufacturing Practice) zgodny z wymaganiami WHO, który świadczy o najwyższej jakości wytwarzanych produktów.  

Do partnerów Fresenius Kabi Polska należy kilkaset szpitali w całej Polsce, pacjenci leczeni w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych, rodziny pacjentów zrzeszone w fundacjach oraz towarzystwa naukowe, takie jak Polskie Towarzystwo Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.

Dzięki wsparciu Fresenius Kabi Polska w siedmiu polskich szpitalach powstały pracownie żywienia klinicznego dla pacjentów leczonych w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych.

Fresenius Kabi Polska angażuje się w działalność prospołeczną. Jest darczyńcą fundacji „Dzieci Żywione Inaczej” oraz wspiera fundację „Żyć z pompą”. Firma dostarczając odpowiednie produkty do ciężko chorych pacjentów wymagających leczenia żywieniowego, poprawia ich jakość życia oraz skraca czas pobytu w szpitalu.