ผู้ป่วยเด็ก (Paediatrics)

ด้วยความเชี่ยวชาญของเราที่มีต่อผู้ป่วยเด็ก เฟรเซนีอุส คาบี มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับเด็กแรกเกิดไปจนถึงเด็กวัยรุ่นทั้งผลิตภัณฑ์โภชนาการทางคลินิกชนิดที่ให้ทางสายยางให้อาหารผ่านทางเดินอาหารและชนิดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ และรวมถึงเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ป่วยเด็กด้วย