ใส่ใจในทุกมุมโลก

การมีอยู่ทั่วโลกของเรา

ที่นั่นที่ต้องการเรา

การให้บริการวิธีการรักษาด้านการดูแลสุขภาพในระดับโลก หมายถึงการพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจ การผลิตและการขนส่งระหว่างประเทศขั้นสูง จุดแข็งที่สําคัญของเราอยู่ที่ความสามารถของเราในการรวมระบบนิเวศขององค์กรที่มีเครือข่ายสูงเข้ากับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความร่วมมือกับพันธมิตรและลูกค้าของเราทั่วโลก

our global presence

จาก Bad Homburg ถึง Singapore

เรามองว่าตัวเองเป็นบริษัทระดับโลกที่มีรากฐานมาจากท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง การผสมผสานระหว่างแรงยึดเหนี่ยวทางจิตใจขององค์กรและความเป็นอิสระในการทำงานของเราช่วยให้มีความยืดหยุ่นในระดับสูงเพื่อตอบสนองความต้องการในระดับภูมิภาค สํานักงานใหญ่ของ บริษัทของเราตั้งอยู่ที่ Bad Homburg ประเทศเยอรมนีโดยมีสํานักงานใหญ่ประจําภูมิภาคสําหรับยุโรปสหรัฐอเมริกา เอเชียแปซิฟิกและ นานาชาติ

การขายและการตลาดระหว่างประเทศ

เราเชื่อว่าไม่มีอะไรสามารถแทนที่ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดและความร่วมมืออันยาวนานที่ตัวแทนท้องถิ่นได้จัดตั้งขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความรู้ทางวัฒนธรรมและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดของพวกเขาช่วยให้มั่นใจได้ถึงบริการที่ดีที่สุดและการแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการได้ นี่คือเหตุผลที่เครือข่ายการขายและการตลาดของเรามีโครงสร้างที่เหมาะสมกับภูมิทัศน์ทางธุรกิจในท้องถิ่นมากที่สุด

โลกแห่งความเป็นเลิศด้านการผลิต

ในการจัดหายา อุปกรณ์ และการบําบัดรักษาที่ครอบคลุมให้กับโลก เครือข่ายการผลิตของเราประกอบด้วยโรงงานผลิตประมาณ 60 แห่ง รวมถึงศูนย์บริการการเตรียมผสมยาปราศจากเชื้อ ในยุโรป อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา เอเชียแปซิฟิก และแอฟริกา