พนักงาน

เปิดรับความหลากหลาย โอกาสที่เท่าเทียมกัน สุขภาพ และความปลอดภัย

การศึกษาและผลการวิจัยจำนวนมากระบุว่าบริษัทที่มีพนักงานที่หลากหลายจะมีความเข้าใจลูกค้าและตลาดได้ดีขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมมากขึ้น มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจได้ดีขึ้น และบรรลุยอดขายที่สูงขึ้น

พนักงานของเราคือสิ่งที่ทำให้บริษัทของเรามีคุณค่า ความหลงใหลและความมุ่งมั่นที่พวกเขามอบให้กับงานมีบทบาทสำคัญที่ทำให้เราแตกต่างจากที่อื่น

เราเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรของเราทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น สิ่งนี้ช่วยดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ นั่นคือเหตุผลที่เรามุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะมอบโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับพนักงานทุกคน ในการทำงานในแต่ละวันตลอดจนในกระบวนการสรรหาบุคลากร การสมัคร และการพัฒนา เรามุ่งมั่นที่จะเป็นนายจ้างที่ครอบคลุมและหลากหลายโดยยินดีต้อนรับบุคคลทุกคน เป้าหมายของเราคือได้รับเลือกเป็น “employer of choice” โดยการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่โดยมีพนักงานเป็นศูนย์กลาง

ในฐานะบริษัทด้านการดูแลสุขภาพ เราตระหนักดีว่าสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของเรา นั่นคือเหตุผลที่เราให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นหลัก โดยปกติแล้วการให้ค่าตอบแทนที่น่าดึงดูดและเหมาะสมแก่พนักงานของเราและลงทุนในบุคลากรของเราด้วยโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องและความก้าวหน้าเป็นสิ่งสำคัญ 

woman in wheelchair and man in the office


เพิ่มความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก

เราทำงานเพื่อรับรองความหลากหลาย โอกาสที่เท่าเทียมกัน และสถานที่ทำงานที่ไม่แบ่งแยก เนื่องจากเราเชื่อว่าสิ่งนี้นำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นและความก้าวหน้าในทุกระดับของบริษัทของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาบุคลากรที่เสาะหาผู้สมัครงานที่หลากหลายและดำเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการ "ความเป็นผู้นำสำหรับผู้หญิง"

Nurse comforting a patient

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เรามีความรับผิดชอบไม่เพียงแต่ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของเราด้วย ดังนั้นกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) จึงถูกนำมาใช้กับทุกคนที่ทำงานในบริษัทของเรารวมถึงผู้รับเหมาและผู้เยี่ยมชม เราได้นำขั้นตอนการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติ และคำแนะนำอื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานมาใช้ซึ่งเป็นกรอบการทำงานสำหรับ OHS ทั่วโลก