ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความท้าทายด้านสุขภาพระดับสากล

โลกและผู้คนที่อาศัยอยู่บนโลกกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีคนอายุต่ำกว่า 70 ปี 17 ล้านคนเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง หรือเบาหวาน โดย 86%1 ของคนเหล่านี้อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง ในขณะที่อายุขัยประชากรเพิ่มขึ้นมากกว่าหกปี2 ในระหว่างปี 2000 ถึง 2019 และคาดว่าจำนวนประชากรโลกจะสูงถึง 1 หมื่นล้านคนภายในปี 20503

ด้วยเหตุนี้ ผู้คนที่มีจํานวนมากขึ้นจึงจําเป็นต้องเข้าถึงการรักษาคุณภาพสูงในระยะเวลาที่นานขึ้น ผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยเรื้อรังต้องการผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ การรักษาที่มีประสิทธิภาพ รวมกับการใช้งานและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง จึงมีความต้องการเพิ่มขึ้น

ผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการนี้เพื่อสนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยทั่วโลก

https://ncdportal.org/ 

https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates

https://www.un.org/en/global-issues/population

woman in hospital


เราเชื่อมโยงธุรกิจของเรากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เรามอบทางออกในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงในขณะที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของตลาดเป้าหมายของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเราทุ่มเทให้กับ SDG 3: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เราสนับสนุนเป้าหมายนี้ผ่านความพยายามหลายประการ:
 

เราผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เป็นโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคภูมิต้านตนเอง และเราทํางานเพื่อเพิ่มความตระหนักในการป้องกันและรักษา เรานําเสนอโซลูชันที่สะดวกและปลอดภัยซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันการใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ถุงฉีดยา freeflex®+ ของเราที่มีพอร์ตฉีดแบบไม่ต้องใช้เข็มช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในกิจวัตรประจําวันของโรงพยาบาล นอกจากนี้เรายังวิจัยและนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการทางคลินิกที่ช่วยป้องกันภาวะทุพโภชนาการ อาหารเสริมเหล่านี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยให้เร็วขึ้น ทีมงานของเราทุ่มเทในการพัฒนายาชีววัตถุ เพื่อพัฒนาการเข้าถึงยาและเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า


เราสนับสนุนนวัตกรรมและการวิจัยด้วยโครงสร้างองค์กรแบบกระจายอํานาจในตลาดต่างๆ การลงทุนของเราส่งเสริมนวัตกรรมและการศึกษาในท้องถิ่นในประเทศที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ความพยายามเหล่านี้ช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สม่ำเสมอ ครอบคลุม และยั่งยืน ตลอดจนการจ้างงานที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมสําหรับทุกคน


ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของเราดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, บรรลุประสิทธิภาพของทรัพยากร, มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ขับเคลื่อนนวัตกรรม, และสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจในระยะยาว เป้าหมายของเราคือการนํามาตรฐานสากล ISO 14001 สําหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมไปใช้ในโรงงานผลิตทั้งหมดของเราทั่วโลกภายในปี 2026* นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมการฝึกอบรมระดับสากลมากมายสําหรับพนักงานของเราเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความสําคัญนี้ นอกจากนี้เรายังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์โภชนาการจากพืชและถุงเลือดด้วยวัสดุ  non-DEHP เป็นต้น

การจัดการคุณภาพของเรา: เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ป่วยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

เรายึดถือผลิตภัณฑ์และบริการของเราตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยที่เข้มงวดสูงสุด

การจัดการคุณภาพเป็นปัจจัยสําคัญ ที่ส่งผลและใช้ในการติดตาม การบังคับใช้, ประสิทธิภาพ, และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการ, ตลอดจนความสําเร็จของการรักษาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เรารับประกันคุณภาพผ่านระบบต่อไปนี้:

  • เรามีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าและขั้นตอนการติดตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
  • เรามีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ทั่วทั้งบริษัทเพื่อตรวจสอบข้อมูลด้านความเสี่ยงและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องและประเมินการนําไปใช้
  • เราประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากแหล่งต่างๆ เป็นประจํา เช่น รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และเอกสารทางการแพทย์ และรายงานต่อหน่วยงานที่กํากับดูแล
  • เราแจ้งให้ลูกค้าและสาธารณชนทราบทันทีเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และผู้ป่วยผ่านช่องทางการสื่อสารโดยตรงหรือช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้เรายังดําเนินการตรวจสอบคุณภาพภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพของเรา รวมถึงซัพพลายเออร์ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อบกพร่องใด ๆ ที่ตรวจพบโดยหน่วยงานที่กํากับดูแล, องค์กรอิสระ, หรือลูกค้า จะได้รับการแก้ไขด้วยมาตรการที่เหมาะสม

สำหรับบางพื้นที่ธุรกิจและตลาด เราอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและมาตรฐานด้านกฎระเบียบที่เฉพาะเจาะจงเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงกฎหมายมาตรฐาน เรื่อง การลงทะเบียน, การประเมิน, การอนุญาต, และการจํากัดสารเคมี (REACH)

เรามุ่งมั่นที่จะขยายการเข้าถึงยาให้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาป่วยหนักหรือเรื้อรัง ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางของเรา เราให้การเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัย, คุณภาพสูง, และราคาย่อมเยา แก่ผู้คนที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของการอุทิศตนเพื่อการเข้าถึงทางการแพทย์ของเรา:


พันธมิตร

เราได้ร่วมมือกับ Bio-Manguinhos / Fiocruz และ Bionovis เพื่อให้สามารถเข้าถึง adalimumab biosimilar ในบราซิล ความร่วมมือนี้จะขยายทางเลือกในการรักษาในระบบการดูแลสุขภาพของบราซิลสําหรับโรคภูมิต้านตนเองต่างๆ

เราสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

เราตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทั่วโลกสําหรับยาที่จําเป็นและเทคโนโลยีการให้ยาสําหรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19

Fresenius Kabi และ Cerus Corporation

ในปี 2022 Fresenius Kabi และ US company Cerus Corporation ได้ขยายงานร่วมกันในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับการยับยั้งเชื้อโรคในส่วนประกอบของเลือด เรากําลังร่วมกันขยายการเข้าถึงส่วนประกอบของเลือดที่ลดเชื้อโรคสําหรับผู้ป่วย

ความมุ่งมั่นของเราต่อระบบดิจิทัลและนวัตกรรม

การดูแลสุขภาพในรูปแบบดิจิทัลเป็นแนวโน้มที่กําลังเติบโต เราทุกคนจําเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการส่งมอบ, เข้าถึง, และจัดการการดูแลสุขภาพ แนวโน้มที่สําคัญในเรื่องนี้ ได้แก่ :

Telemedicine และการดูแลระยะไกล:

Telemedicine หรือบริการด้านสุขภาพทางไกลเป็นโอกาสสําคัญสําหรับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น

บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Health Records, EHR) และความสามารถในการทํางานร่วมกัน:

การแปลงบันทึกสุขภาพของผู้ป่วยให้เป็นข้อมูลดิจิทัลช่วยรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย, พัฒนาการเข้าถึงข้อมูล, และอํานวยความสะดวกในการประสานงานการดูแลที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมในส่วนของ ความสามารถในการทํางานร่วมกัน, ความสามารถในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลด้านสุขภาพ, และผู้ให้บริการที่แตกต่างกันช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการ เพื่อปรับปรุงการดูแลได้อย่างต่อเนื่อง

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence):

AI, การวิเคราะห์ข้อมูล, และการเรียนรู้ของเครื่อง สามารถวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ตรวจจับรูปแบบ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์สําหรับการวินิจฉัย, การวางแผนการรักษา, และการให้ยาเฉพาะราย อัลกอริธึมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังถูกใช้เพื่ออธิบายภาพทางการแพทย์, ช่วยในขั้นตอนการผ่าตัด, คาดการณ์ผลลัพธ์ของโรค, และปรับปรุงการจัดการสุขภาพของประชากร

แอพพลิเคชันสุขภาพดิจิทัลและอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆ:

การแพร่หลายของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆได้ช่วยให้ผู้คนมีบทบาทต่อสุขภาพของตนเองมากขึ้น

woman and man working on microscope

สําหรับบริษัทที่ให้การดูแลสุขภาพระดับโลกครอบคลุมการบริการด้านเภสัชภัณฑ์โภชนาการ, ชีวเภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การปรับสู่ระบบดิจิทัลและนวัตกรรมเป็นสิ่งสําคัญ เราพัฒนาแอปพลิเคชันดิจิทัลสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเพื่อสนับสนุนคุณภาพการรักษาและปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ เรายังใช้ ระบบtrack-and-trace สําหรับการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถติดตามสินค้าคงคลังได้ ระบบเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ (RFID) หรือที่เรียกว่าฉลากอัจฉริยะ ซึ่งช่วยให้โรงพยาบาลสามารถระบุ ค้นหา และจัดการสินค้าคงคลังได้โดยอัตโนมัติ

เฟรเซนีอุส คาบี ยังพัฒนาการทํางานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ ปั๊ม, ระบบการให้ยา, และเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล เพื่อเป้าหมายหลักของเราคือการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการรักษาควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับสูง