บริษัทที่สร้างขึ้นจากคํามั่นสัญญา

ที่นี่ มีเพื่อผู้คนในวันนี้และวันพรุ่งนี้

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในทุกๆวันที่ Fresenius Kabi

การรักษาพยาบาลมีความสำคัญมาก ซึ่งทั้งหมดมาจากผู้ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเห็นอกเห็นใจ เพื่อสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้ที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย สําหรับเราแล้ว การดูแลรักษาเป็นภาระหน้าที่พื้นฐาน เป็นภารกิจและเป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจในแต่ละวัน เป็นแรงผลักดันที่ให้เราก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ดูแลและผู้ที่ต้องการมากที่สุดคือ ผู้ป่วยภาวะวิกฤตและผู้ป่วยเรื้อรัง ด้วยการจัดหายาและเทคโนโลยีที่จําเป็นสําหรับการฉีดเข้าเส้นเลือดดำ การให้เลือดและโภชนาการทางการแพทย์ เรากําลังช่วยพัฒนาการดูแลสุขภาพในภายภาคหน้า เพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน และอนาคต

young girl sleeping in intensive care unit


เป็นผู้นําการรักษาพยาบาลในอนาคต

ทุกวิสัยทัศน์ต้องการทีมผู้นําที่มองไปข้างหน้า พร้อมกับพลังในการสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันขอบเขต ในขณะทุกคนรอบข้างได้ตระหนัก พร้อมที่จะช่วยให้การนําไปปฏิบัติอย่างกระตือรือร้น

พบกับทีมผู้บริหารระดับสูงของเรา

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ Fresenius

แข็งแกร่ง ก้าวหน้าไปด้วยกัน

เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Fresenius Group ที่มีพนักงานมากกว่า 190,000 คนทั่วโลก ทุกวันเราใช้ความทุ่มเท ความเชี่ยวชาญและ ความรู้สึกอย่างแรงกล้าทั้งหมดเพื่อช่วยพัฒนาโอกาสด้านการดูแลสุขภาพและสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้คนทุกที่ เมื่อรวมกันแล้ว Fresenius Group มีรายได้ต่อปีรวมกัน 22.3 พันล้านยูโร พร้อมการคาดการณ์ทางการเงินในเชิงบวกสําหรับปีต่อๆ ไป


บริษัทที่เป็นธุรกิจหลัก

เฟรเซนีอุส คาบี

ช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะวิกฤตและผู้ป่วยเรื้อรังด้วยการรักษาที่มีคุณภาพสําหรับยาฉีดเข้าเส้นเลือดดำ การให้เลือด และโภชนาการทางคลินิก

ยอดขายปี คศ. 2023 มากกว่า 8.0 พันล้านยูโร

เฟรเซเนียส เฮลิออส

สร้างผลกระทบในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพมาก ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนชั้นนําของยุโรปด้วยโรงพยาบาล HELIOS และ Quirónsalud

ยอดขายปี คศ.2023 มากกว่า 12.3 พันล้านยูโร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ  Fresenius Helios

บริษัทที่เป็นการลงทุนโดยการถือหุ้น

เฟรเซเนียส เมดิคัลแคร์

ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังให้มีชีวิตที่ดีที่สุดด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายและครอบคลุม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ  Fresenius Medical Care

เฟรเซเนียส วาเมด

จัดเตรียมและหา วิธีการแก้ปัญหาที่จําเป็นสําหรับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วโลกเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ  Fresenius Vamed

การเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

รากฐานที่แข็งแกร่งที่ต้องพัฒนาต่อ

ในฐานะบริษัท เรายังมีการเติบโตจากภายในในทุกภาคส่วนตลาดหลักของเรา ฐานอุตสาหกรรมที่กว้างขวางของเรา ผลิตภัณฑ์ยาฉีดที่สำคัญ หลากหลายครอบคลุมการรักษาสุขภาพทและเป็นผู้นำทางการตลาดในด้านชีวเภสัชภัณฑ์ โภชนาการทางคลินิก เทคโนโลยีทางการแพทย์และยาสามัญสำหรับฉีดเข้าเลือดดำ   กลยุทธ์ทางการเงินที่ชัดเจนรวมกับทีมที่มีประสิทธิภาพสูงและความเป็นผู้นําใหม่ที่มีการกํากับดูแลที่ได้ให้มั่นใจได้ถึงอนาคตที่ทํากําไรและมีประสิทธิผล