มะเร็งวิทยา (Oncology)

มะเร็งเป็นกลุ่มโรคที่มีลักษณะสำคัญของการเจริญเติบโตที่ยากจะควบคุมได้และแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วของเซลล์ที่ผิดปกติ มะเร็งอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ ภายนอก เช่น การสัมผัสกับสารเคมี รังสีและไวรัส หรือด้วยปัจจัยภายในร่างกาย เช่น ฮอร์โมนและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

เฟรเซนีอุส คาบี  มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ทางด้านโรคมะเร็งด้วยการสนับสนุนจากการผลิต การขอขึ้นทะเบียนตำรับยาต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านยาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก การจำหน่ายและการทำการตลาดและการกระจายผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร 

ขณะเดียวกัน เฟรเซนีอุส คาบี  ยังมีความชำนาญในการพัฒนาและผลิตตัวยาสำคัญ ส่วนผสมของยาสำหรับการผลิต และยาสำเร็จรูป โดยนับตั้งแต่ขั้นตอนของการพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตไปจนถึงขั้นตอนการยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยาสู่การพิจารณารับรองของหน่วยงานกำกับดูแลด้านยา เรามีศักยภาพเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้ป่วย และทุกกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานผลิตของเราเองนั้นล้วนผ่านการวิเคราะห์และทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อค้ำประกันถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา

เฟรเซนีอุส คาบี  มีผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคมะเร็งที่หลากหลายและครอบคลุมทั้งชนิดฉีด ชนิดเม็ดและแคปซูล ขณะเดียวกันเราก็มีนวัตกรรมระบบการนำส่งยาที่สามารถลดผลข้างเคียงและการเกิดปฏิกิริยาแพ้ยาได้เป็นอย่างดี