ภาวะย่อยอาหาร/การดูดซึมของร่างกายผิดปกติ (Maldigestion / Malabsorption)

เมื่อร่างกายมีภาวะย่อยอาหารหรือการดูดซึมสารอาหารผิดปกติมักนำไปสู่ภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งมักเกิดขึ้นได้บ่อยในผู้ที่มีโรคหรือความผิดปกต่างๆ ได้แก่ โรคลำไส้สั้น โรคลำไส้อักเสบและภาวะตับอ่อนล้มเหลว

โรคที่เรียกกันว่าลำไส้สั้นเกิดขึ้นได้จากการผสมผสานกันระหว่างการสูญเสียลำไส้ไปบางส่วนเนื่องจากถูกผ่าตัดออกไป และ/หรือ ลำไส้ส่วนที่เหลืออยู่ทำงานผิดปกติ ส่งผลให้ลดการดูดซึมสารอาหารของลำไส้ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่ร่างกายจะได้รับของเหลว เกลือแร่ สารอาหารระดับจุลภาค แร่ธาตุและวิตามินต่างๆ ได้ตามปกติตามที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้ อาการต่างๆ ของโรคลำไส้สั้นมีได้ตั้งแต่อาการท้องร่วงหรือถ่ายอุจจาระในปริมาณมาก กระหายน้ำอย่างหนักและน้ำหนักลด

ส่วนผู้ป่วยที่มีภาวะตับอ่อนล้มเหลวจะมีการผลิตเอนไซม์ย่อยอาหารลดลง ส่งผลให้ร่างกายมีภาวะย่อยอาหารผิดปกติและลำไส้ดูดซึมสารอาหารได้ไม่ดี และอาจนำไปสู่ภาวะทุพโภชนาการได้ในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรังจะมีความเสี่ยงสูงของการเกิดภาวะทุพโภชนาการ

โรคลำไส้อักเสบประกอบด้วยโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง (Crohn's disease) และโรคลำไส้ใหญ่อักเสบชนิดเป็นแผล (ulcerative colitis) โดย Crohn’s disease สามารถเกิดขึ้นได้กับส่วนต่างๆ ของระบบทางเดินอาหาร ตั้งแต่ปากไปจนถึงทวารหนัก ในขณะที่ ulcerative colitis เป็นโรคเยื่อมูกของลำไส้ใหญ่อักเสบเท่านั้น สำหรับกลไกที่ทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการในผู้ที่มีโรคลำไส้อักเสบนั้นรวมถึงการที่รับประทานอาหารได้ลดลงเนื่องจากอาการไม่สบายท้อง ท้องร่วงและการที่ต้องจำกัดประเภทของอาหารที่บริโภค นอกจากนี้ การที่ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ไม่ดีและการที่ร่างกายมีความต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้นเมื่อร่างกายมีไข้หรือมีการอักเสบเกิดขึ้น หรือการมีปฏิกิริยาต่อต้านกันระหว่างสารอาหารและยาที่รับประทานเข้าไป ก็เป็นสาเหตุของภาวะทุพโภชนาการด้วยเช่นกัน

ด้วยเหตุผลของการมีภาวะย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารที่ผิดปกติในผู้ป่วยโรคลำไส้อักเสบ ดังนั้น อาหารที่ไม่ต้องผ่านการย่อยและที่ไม่ต้องผ่านการดูดซึมโดยลำไส้ จึงเป็นทางเลือกที่สามารถให้ผลในการรักษาที่ดีกับผู้ป่วยโรคเหล่านี้ 

เฟรเซนีอุส คาบี  มีผลิตภัณฑ์โภชนาการคลินิกทั้งชนิดที่ให้ทางสายยางให้อาหารผ่านทางเดินอาหารและชนิดที่ให้ทางหลอดเลือดดำที่มีความเหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับการบริหารจัดการด้านอาหารให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารที่ผิดปกติ