ตับวายหรือตับล้มเหลว (Liver Insufficiency)

ตับเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกายและทำหน้าที่หลายอย่างที่สำคัญต่อร่างกาย เป็นต้นว่า สังเคราะห์และเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน นอกจากนั้น ตับยังมีบทบาทสำคัญในการกำจัดของเสียและสารที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อร่างกายที่สร้างขึ้นมาจากในร่างกายเอง เป็นต้นว่า แอมโมเนีย หรือส่งที่นำส่งมากับอาหาร เช่น ยาและแอลกอฮอล์ อีกทั้งตับยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกักเก็บสารอาหารต่างๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น ไกลโคเจน (กักเก็บในรูปของน้ำตาลกลูโคส) ธาตุเหล็กและวิตามินที่อยู่ในรูปไขมันละลายน้ำได้ (วิตามินเอ ดี อี และเค)

ผู้ป่วยโรคตับมักจะมีภาวะโภชนาการบกพร่องเนื่องจากผู้ป่วยรับประทานอาหารได้น้อยลงและภาวะความผิดปกติต่างๆ ในกระบวนการเผาผลาญสารอาหารที่ร่างกายรับประทานเข้าไป

ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและมักก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตในผู้ป่วยที่มีภาวะตับวายหรือตับทำงานล้มเหลวก็คือโรคสมองจากตับ (hepatic encephalopathy) ซึ่งมักสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงระดับความเข้มข้นของกรดอะมิโนบางตัวในร่างกาย โรคสมองจากตับมีระดับความรุนแรงได้หลากหลาย ซึ่งรวมถึงระดับที่ไม่รุนแรงมากนัก คือ ความสามารถในการเขียนหนังสือบกพร่องและระดับความรุนแรงมากถึงขั้นหมดสติเป็นเวลานาน

เป็นที่ทราบกันดีว่าภาวะความไม่สมดุลของกรดอะมิโนในร่างกายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจนที่สำคัญอย่างหนึ่งของการเกิดโรคตับจากสมอง ดังนั้น การใช้อาหารด้วยรูปแบบที่จำเพาะเจาะจงของกรดอะมิโนบางตัวจะเป็นประโยชน์สำหรับการจัดการกับผู้ป่วยที่มีโรคสมองจากตับรุนแรง

เฟรเซนีอุส คาบี มีผลิตภัณฑ์โภชนการทางคลินิกทั้งชนิดที่ให้ทางสายยางให้อาหารผ่านทางเดินอาหารและชนิดที่ให้ผ่านทางหลอดเลือดดำ ที่มีความเหมาะสมสำหรับใช้เป็นโภชนาการเสริมให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะตับวายหรือตับล้มเหลว