การรักษาด้วยสารน้ำ (Fluid Management)

หากของเหลวในร่างกายพร่องหรือขาดไปเนื่องจากการสูญเสียของเหลวไปในปริมาณมาก และ/หรือร่างกายมีความต้องการของเหลวในปริมาณมากขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขให้อยู่ในภาวะสมดุลด้วยสารน้ำเกลือแร่ของเลือด (electrolytes) 

การให้สารน้ำเกลือแร่ของเลือดมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ร่างกายได้รับของเหลวอย่างเพียงพอตามปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นหรือเพื่อทดแทนการสูญเสียของเหลวในร่างกายอย่างรุนแรง นอกจากนี้ สารน้ำเกลือแร่ของเลือดที่ครบถ้วนอย่างสมดุลจะช่วยให้ร่างกายได้รับเกลือแร่ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำรงไว้หรือฟื้นฟูสภาวะปกติทางสรีระภาพของร่างกายที่อาศัยกรดเป็นพื้นฐานหลัก 

ยิ่งไปกว่านั้น สารน้ำเกลือแร่ของเลือดยังใช้เป็นพาหนะในการลำเลียงยาหลายชนิด เป็นต้นว่ายาปฏิชีวนะ ขณะที่สารน้ำกลูโคสก็เป็นส่วนหนึ่งของโภชนาการบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำเพื่อช่วยฟื้นฟูให้ผู้ป่วยได้รับโภชนาการที่สมดุลและครบถ้วน

จงจำไว้เสมอว่าประมาณ 50-60% ของน้ำหนักร่างกายทั้งหมดของคนเราคือน้ำและเกลือแร่ของเลือด