เบาหวาน (Diabetes Mellitus)

เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับระบบการเผาผลาญอาหาร (metabolism) ของร่างกายที่มีสภาวะน้ำตาลกลูโคสอยู่ในเลือดมากเกินไปเนื่องจากกระบวนการเผาผลาญไม่ได้ดำเนินไปตามปกติ เนื่องจากอินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็นสำหรับกระบวนการเผาผลาญน้ำตาลกลูโคส (ลำเลียงน้ำตาลกลูโคสออกจากกระแสเลือดไปยังเซลล์ในร่างกาย) ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นหรือร่างกายสร้างขึ้นในปริมาณที่ไม่เพียงพอ ยิ่งไปกว่านั้นการใช้อินซูลินอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดเบาหวานได้  

กระบวนการเผาผลาญกลูโคสที่ถูกรบกวนหรือเสียสมดุลไปเนื่องจากร่างกายไม่ได้ผลิตหรือผลิตอินซูลินได้ในปริมาณที่ไม่เพียงพอ จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ตามมา นั่นก็คือ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมากของความเข้มข้นของน้ำตาลกลูโคสในเลือด นอกจากนั้น ระบบการเผาผลาญน้ำตาลกลูโคสที่ผิดปกติยังมีผลต่อการเผาผลาญไขมันและโปรตีนในร่างกายด้วย โดยเป้าหมายหลักของโภชนาการบำบัดในผู้ป่วยเบาหวานก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยมีระดับความเข้มข้นของน้ำตาลกลูโคสในเลือดที่สมดุล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันต่างๆ เช่น ภาวะวิกฤตจากเบาหวาน หรือภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวต่างๆ เป็นต้นว่า เบาหวานขึ้นตา ไตวายหรือประสาทส่วนปลายเสียหายจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูง นอกจากนี้ ความสำเร็จในการควบคุมไขมันในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมยังมีความสำคัญต่อการหลีกเลี่ยงผลที่ไม่พึงปรารถนาที่จะเกิดขึ้นกับระบบหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วย 

เฟรเซนีอุส คาบี มีผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุในถุงและขวดให้โภชนาการทางคลินิกที่ออกแบบให้โภชนาการที่จำเป็นและพร้อมใช้งานได้ทันที ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันรองรับและสามารถตอบสนองต่อความต้องการอย่างจำเพาะเจาะจงของผู้ป่วยเบาหวานและสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในระยะยาวได้