ภาวะเจ็บป่วยวิกฤต (Critical Illness)

ภาวะเจ็บป่วยวิกฤตหมายถึงภาวะทางอายุรกรรมหรือภาวะทางศัลยกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต ที่มักจำเป็นต้องได้รับการดูแลเร่งด่วน ซึ่งรวมถึงการให้โภชนาการพิเศษ เช่น กรดอะมิโนและพลังงาน และหากมีข้อบ่งใช้อาจรวมถึงยาปรับภูมิคุ้มกันด้วย ภาวะเจ็บป่วยวิกฤตอาจดำเนินไปอย่างยาวนานหากไม่ได้รับโภชนาการที่จำเป็น นอกจากนี้ ผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตมักจะมีการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่บกพร่องไปด้วย ซึ่งอาจมีผลต่อชีวิตได้ ดังนั้น ผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตควรได้รับโภชนาการเสริมพิเศษหากมีข้อบ่งใช้

สารอาหารบางอย่าง เช่น กลูตามีน (Glutamine) และกรดไขมันโอเมก้า-3 จากน้ำมันปลา เป็นสารโภชนาการที่มีความสำคัญสำหรับการช่วยให้การทำงานต่างๆ ของระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นในผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต

เฟรเซนีอุส คาบี มีผลิตภัณฑ์โภชนาการทางคลินิกทั้งชนิดที่ให้ทางสายยางให้อาหารผ่านทางเดินอาหารและที่ให้ผ่านทางหลอดเลือดดำ ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับการเสริมโภชนาการให้กับผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต