ยาระงับความรู้สึก (Anaesthesia)

การให้ยาระงับความรู้สึกก่อให้เกิดภาวะไร้ความรู้สึกชั่วคราวและจะสามารถกลับมามีความรู้สึกได้อีก และเป็นวิธีการที่ช่วยให้ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด การให้ยาระงับความรู้สึกโดยทั่วไปจะประกอบด้วยยานอนหลับ เช่น ยาฉีดนำสลบ หรือสารระเหยนำสลบ และรวมถึงยาบรรเทาปวด และหากมีข้อบ่งใช้ยังรวมถึงยาคลายกล้ามเนื้อ (muscle relaxants) ด้วย

หากมีข้อบ่งใช้ วิสัญญีแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับชนิดและขนาดของการให้ยาระงับความรู้สึกที่จะใช้ (การให้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย  การให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ หรือการให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนของร่างกาย)