ผลิตภัณฑ์

กลุ่มของการรักษา (Therapeutic Areas)

ในส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มการรักษาของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ เฟรเซนีอุส คาบี เช่น การรักษาโรคมะเร็ง เบาหวาน การดูแลผู้ป่วยวิกฤต ระบบย่อยอาหารที่ทำงานผิดปกติ การทำงานของไตและตับบกพร่อง การถ่ายทดแทนเลือดและการรักษาผู้ป่วยเด็ก

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของ เฟรเซนีอุส คาบี อยู่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดต่างๆ ของในแต่ละประเทศทั่วโลก ดังนั้น เราจึงไม่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ เฟรเซนีอุส คาบี บนเว็บไซต์หลักของเราที่ปรากฏอยู่ทั่วโลก เราขอเชิญคุณให้เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯสาขาในประเทศต่างๆจาก web addresses ได้จากที่นี่