คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

การคุ้มครองข้อมูลสำหรับบุคคลที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ 2022 เวอร์ชันก่อนหน้า

บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด (“เรา”) จะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากท่านในฐานะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

คำชี้แจงการปกป้องข้อมูลนี้อธิบายรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

โปรดทราบว่าเราอาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบริบทอื่นๆ ด้วยเช่น เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือเมื่อท่านติดต่อกับเราในฐานะตัวแทนทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ หรือเมื่อท่านติดต่อกับเราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้นโปรดดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โปรดทราบว่า เว็บไซต์ของเรามีลิงก์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์ภายนอกซึ่งไม่อยู่ภายในขอบเขตการบังคับใช้ของคำชี้แจงการปกป้องข้อมูลนี้  เว็บไซต์ของบริษัทในเครือเฟรเซนีอุส คาบี บางแห่งอาจมีคำชี้แจงการปกป้องข้อมูลที่อาจแตกต่างจากคำชี้แจงการปกป้องข้อมูลนี้ และการเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวของท่านนั้นจะอยู่ภายใต้คำชี้แจงการปกป้องข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ