คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังความปลอดภัย

ข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาการไม่พึงประสงค์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ยาและความปลอดภัยของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ( การเฝ้าระวังความปลอดภัย )

อัปเดตล่าสุด กรกฎาคม 2022 

ในฐานะของเราในฐานะผู้ผลิตยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด (“ เรา ”) จะเก็บรวบรวม ใช้ และรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราและผู้รายงานเกี่ยวกับอาการหรือเหตุการณ์ไม่พึง ประสงค์

คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อจัดทำรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

โปรดทราบว่าเราอาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบริบทอื่นๆ เช่น เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือเมื่อท่านติดต่อกับเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ เมื่อคุณโต้ตอบกับเราในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ  หรือ หากคุณส่งคำขอเรื่องข้อมูล ดังนั้นโปรดดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังกล่าว