คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลสำหรับผู้ติดต่อทางธุรกิจ

รายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลสำหรับกลุ่มเป้าหมายทางการค้า ลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ที่สนใจติดต่อทางธุรกิจ

ฉบับปรับปรุงเดือนธันวาคม 2020

บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด (“เรา”) จะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของท่าน กลุ่มเป้าหมายทางการค้า ลูกค้า ผู้ขาย ผู้สนใจติดต่อทางธุรกิจ หรือตัวแทนขององค์กรที่เราติดต่อด้วย
 
คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลนี้อธิบายถึงรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อร่วมงานกับเราในฐานะผู้ติดต่อทางธุรกิจ
     
โปรดทราบว่า เราอาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบริบทอื่นๆ ด้วยเช่น เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือเมื่อท่านติดต่อกับเราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้นโปรดดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน