การคุ้มครองข้อมูล

ทางเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจในบริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด (“เฟรเซนีอุส คาบี”) เราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และผู้ติดต่อทางธุรกิจอื่นๆ ในฐานะบริษัทด้านการดูแลสุขภาพระดับโลกในยุคดิจิทัลนี้ ข้อมูลถือเป็นรากฐานที่สำคัญและเป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจทั่วโลกของเรา เนื่องจากข้อมูลเป็นหนึ่งในทรัพย์สินหลักของเรา ดังนั้นเราจึงต้องมั่นใจว่าข้อมูลนั้นได้รับการจัดการและคุ้มครองอย่างเหมาะสม

เราต้องการให้ท่านได้รับทราบรายละเอียดของวิธีการที่องค์กรของเราคุ้มครองข้อมูล เพื่อให้ท่านไว้วางใจได้ว่า เราปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ เรายังให้ข้อมูลเรื่องการใช้สิทธิของท่านในฐานะผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ ซัพพลายเออร์ ลูกค้า หรือผู้ใช้เว็บไซต์

เราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน และเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่า เราเคารพและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน