ติดต่อ

คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ Fresenius Kabi เรายินดีน้อมรับคำถาม ความคิดเห็นและคำร้องขอต่างๆ ของคุณ

หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งหรือบริการของเรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fresenius Kabi กรุณาติดต่อกับเราด้วยการใช้รายละเอียดของการติดต่อที่ปรากฏอยู่ด้านล่าง โดยเราจะให้ความสำคัญกับการตอบสนองคำร้องขอต่างๆ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ขอความกรุณาว่าการตอบสนองต่อคำร้องขอต่างๆ ของคุณอาจล่าช้าไปบ้างในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดที่เป็นสาธารณะต่างๆ และเราจะจัดการคำร้องขอต่างๆ ของคุณด้วยความเร่งด่วน

ช่องที่มีเครื่องหมาย * เป็นข้อมูลบังคับ โปรดกรอกข้อมูล