เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมของ เฟรเซนีอุส คาบี

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา ครอบคลุมตั้งแต่ยาสามัญที่ให้ทางหลอดเลือดดำ การรักษาต่างๆ ที่ให้ทางหลอดเลือดดำ และ ผลิตภัณฑ์โภชนาการทางคลินิก ตลอดจนเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สำหรับการบริหารผลิตภัณฑ์เหล่านี้  ในส่วนเทคโนโลยีการถ่ายเลือด   เฟรเซนีอุส คาบี มีผลิตภัณฑ์สำหรับการเก็บและแยกองค์ประกอบต่างๆ ของเลือด และสำหรับใช้ในการเก็บรักษาเลือดของผู้ป่วยด้วยระบบ apheresis ด้วยการแยกเอาส่วนประกอบชนิดใดชนิดหนึ่งออกจากตัวผู้บริจาคแล้วคืนส่วนอื่นที่เหลือทั้งหมดกลับคืนสู่ร่างกายของผู้บริจาค ในด้านยาชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilars) เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งใช้สำหรับโรคภูมิต้านตนเองและมะเร็ง

About us

เฟรเซนีอุส คาบี มีพนักงานทั่วโลกจำนวนรวมกันถึงประมาณ 37,000 คน

ด้วยปรัชญา ห่วงใยในชีวิต (caring for life) พวกเราที่ เฟรเซนีอุส คาบี ยึดมั่นที่จะนำยาและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อชีวิตของผู้ป่วยไปสู่มือของผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย และกำลังหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับความท้าทายต่างๆ ที่พวกเขาเผชิญอยู่

ในปี 2018 เฟรเซนีอุส คาบี เอจี (Fresenius Kabi AG) มียอดขายมากกว่า 6.5 พันล้านยูโร โดย เฟรเซนีอุส คาบี เอจี เป็นบริษัทฯ ที่ลงทุนทั้งหมดโดยกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ ของ เฟรเซนีอุส เอสอี แอนด์โค เคจีเอเอ (Fresenius SE & Co. KGaA)

Key Figures

€ in millions 2018 2017
Sales 6,544 6,358
EBITDA1 1,434 1,483
EBIT1 1,139 1,171
Net Income2 742 702
Employees 37,843 36,380

1 Before special items
2 Net income attributable to shareholders of Fresenius SE & Co. KGaA