เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมของ เฟรเซนีอุส คาบี

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา ครอบคลุมตั้งแต่ยาสามัญที่ให้ทางหลอดเลือดดำ การรักษาต่างๆ ที่ให้ทางหลอดเลือดดำ และ ผลิตภัณฑ์โภชนาการทางคลินิก ตลอดจนเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สำหรับการบริหารผลิตภัณฑ์เหล่านี้  ในส่วนของ ชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilars)  นั้น ทางเราได้ให้ความสำคัญกับ กลุ่มโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตนเองและกลุ่มโรคมะเร็ง ในปี ค.ศ. 2019 เฟรเซนีอุช คาบี ได้เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ ชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilars)  ตัวแรก ส่วนธุรกิจการธนาคารเลือดและเซลล์บำบัด เรามีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเก็บส่วนประกอบของโลหิต และการรักษาแบบนำส่วนประกอบโลหิตออกมานอกร่างกาย

About us

เฟรเซนีอุส คาบี มีพนักงานทั่วโลกจำนวนรวมกันถึงประมาณ 40,000 คน

ด้วยปรัชญา ห่วงใยในชีวิต (caring for life) พวกเรา เฟรเซนีอุส คาบี ยึดมั่นที่จะนำยาและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อชีวิตของผู้ป่วยไปสู่มือของผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย และค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดในการรักษา

ในปี 2019 เฟรเซนีอุส คาบี เอจี (Fresenius Kabi AG) มียอดขายมากกว่า 6.9 พันล้านยูโร โดย เฟรเซนีอุส คาบี เอจี เป็นบริษัทฯ ที่ลงทุนทั้งหมดโดยกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ ของ เฟรเซนีอุส เอสอี แอนด์โค เคจีเอเอ (Fresenius SE & Co. KGaA)

Key Figures

€ in millions 2019 2018
Sales 6,919 6,544
EBITDA1 1,502 1,434
EBIT1 1,200 1,139
Net Income1,2 802 742
Employees (Dec 31) 39,627 37,843

1 On a comparable basis: before special items and adjusted for IFRS 16 effect
2 Net income attributable to shareholders of Fresenius SE & Co. KGaA