เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมของ เฟรเซนีอุส คาบี

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา ครอบคลุมตั้งแต่ยาสามัญที่ให้ทางหลอดเลือดดำ การรักษาต่างๆ ที่ให้ทางหลอดเลือดดำ และ ผลิตภัณฑ์โภชนาการทางคลินิก ตลอดจนเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สำหรับการบริหารผลิตภัณฑ์เหล่านี้  ในส่วนของ ชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilars)  นั้น ทางเราได้ให้ความสำคัญกับ กลุ่มโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตนเองและกลุ่มโรคมะเร็ง ในปี ค.ศ. 2019 เฟรเซนีอุช คาบี ได้เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ ชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilars)  ตัวแรก ส่วนธุรกิจการธนาคารเลือดและเซลล์บำบัด เรามีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเก็บส่วนประกอบของโลหิต และการรักษาแบบนำส่วนประกอบโลหิตออกมานอกร่างกาย

About us

เฟรเซนีอุส คาบี มีพนักงานทั่วโลกจำนวนรวมกันถึงประมาณ 41,000 คน

ด้วยปรัชญา ห่วงใยในชีวิต (caring for life) พวกเรา เฟรเซนีอุส คาบี ยึดมั่นที่จะนำยาและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อชีวิตของผู้ป่วยไปสู่มือของผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย และค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดในการรักษา

ในปี 2021 เฟรเซนีอุส คาบี เอจี (Fresenius Kabi AG) มียอดขายมากกว่า 7.1 พันล้านยูโร โดย เฟรเซนีอุส คาบี เอจี เป็นบริษัทฯ ที่ลงทุนทั้งหมดโดยกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ ของ เฟรเซนีอุส เอสอี แอนด์โค เคจีเอเอ (Fresenius SE & Co. KGaA)

Key Figures

€ in millions 2021 2020
Sales 7,193 6,976
EBITDA1 1,601 1,490
EBIT1 1,153 1,095
Net Income1,2 778 730
Employees (Dec 31) 41,397 40,519

1 Before special items
2 Net income attributable to shareholders of Fresenius SE & Co. KGaA