การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร (BCR)

เพื่อควบคุมวิธีการจัดการหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอระหว่างกลุ่มบริษัทของกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ Fresenius Kabi (Fresenius Kabi AG และบริษัทในเครือ) และ Fresenius Corporate ได้นำกฎการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร (BCR) มาใช้บังคับโดย กฎเกณฑ์ของ BCR นี้ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป

BCR เป็นกฎภายในสำหรับการประมวลผลข้อมูลภายในองค์กรข้ามชาติ และเมื่อรวมกับนโยบายและขั้นตอนด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องแล้ว มีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกันทั่วโลกและเพียงพอสำหรับบริษัทที่เข้าร่วม

ความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานร่วมกันสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามการคุ้มครองข้อมูลเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณทั้งในระดับโลกและระดับท้องถิ่น

ถ้าคุณสนใจการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร (BCR) ของบริษัทเรา โปรดพิจารณาเอกสารหรือบทสรุปด้านล่างนี้:

สรุปกฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร (BCR)

เอกสารนี้เป็นการสรุปเนื้อหาและไม่ได้นำมาใช้แทนที่เอกสาร BCR เอกสาร BCR ฉบับเต็มเท่านั้นที่เป็นเอกสารที่มีผลบังคับตามกฎหมาย ในทุกกรณี