หน้าแรก

Fresenius Kabi is driven by
one philosophy

caring for life

Fresenius Kabi is driven by
one philosophy

caring for life

Fresenius Kabi is driven by one philosophy

caring for life
caring for life

caring for life stands for our
passion to find the best

solutions for patient needs

caring for life stands for
our passion to find the best

solutions for patient needs

caring for life stands for
our passion to find the best

solutions for patient needs
solutions for patient needs

To us caring for life
means caring for

people all around the world

To us caring for life means caring for

people all around the world

To us caring for life means caring for

people all around the world
people all around the world
caring for life

Fresenius Kabi is driven by
one philosophy

caring for life

Fresenius Kabi is driven by
one philosophy

caring for life
solutions for patient needs

caring for life stands for
our passion to find the best

solutions for patient needs

caring for life stands for
our passion to find the best

solutions for patient needs
people all around the world

To us caring for life
means caring for

people all around the world

To us caring for life
means caring for

people all around the world
Product Portfolio

ผลิตภัณฑ์ของเรา

บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี เป็นผู้พัฒนา ผลิต และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์เพื่อการรักษาและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและโรคเรื้อรังทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการรักษาในโรงพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยนอก

อ่านเพิ่มเติม
career teaser

บริษัทของเรา

เฟรเซนีอุส คาบี เป็นบริษัทด้านการดูแลรักษาสุขภาพระดับสากลที่มีความเชี่ยวชาญด้านยาเพื่อช่วยชีวิตและเทคโนโลยีสำหรับการให้ยาทางหลอดเลือดดำ การถ่ายเลือด และโภชนาการทางคลินิก ผลิตภัณฑ์และบริการของเรามุ่งช่วยรักษาและดูแลผู้ป่วยวิกฤตและโรคเรื้อรัง

อ่านเพิ่มเติม
Product Portfolio

ผลิตภัณฑ์ของเรา

บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี เป็นผู้พัฒนา ผลิต และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์เพื่อการรักษาและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและโรคเรื้อรังทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการรักษาในโรงพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยนอก

อ่านเพิ่มเติม
career teaser

บริษัทของเรา

เฟรเซนีอุส คาบี เป็นบริษัทด้านการดูแลรักษาสุขภาพระดับสากลที่มีความเชี่ยวชาญด้านยาเพื่อช่วยชีวิตและเทคโนโลยีสำหรับการให้ยาทางหลอดเลือดดำ การถ่ายเลือด และโภชนาการทางคลินิก ผลิตภัณฑ์และบริการของเรามุ่งช่วยรักษาและดูแลผู้ป่วยวิกฤตและโรคเรื้อรัง

อ่านเพิ่มเติม