Login

Sukladno propisima Republike Hrvatske samo osobe koje imaju status zdravstvenog radnika mogu pristupiti stranicama koje sadrže informacije o proizvodima.

 

Napominjemo da ove stranice mogu sadržavati informacije o proizvodima koji nisu dostupni u svim zemljama zbog različitog statusa registracije. Osim toga, odobrene indikacije, kontraindikacije, nuspojave, upozorenja i sve karakteristike proizvoda mogu se razlikovati među zemljama. Stoga je uvijek obvezan tekst nacionalno registriranih i odobrenih informacija o proizvodu. Nadalje, regulatorni aspekti specifični za pojedine zemlje utječu na informacije koje možemo pružiti o našim proizvodima. 

Ako su vam potrebne dodatne informacije, slobodno nam se obratite putem stranice za kontakt.