KabiCare.hr

 

KabiCare je program dizajniran da pruža potporu onima koji primaju lijek IDACIO®▼(adalimumab) i njihovim zdravstvenim djelatnicima.

KabiCare služi kao izvor informacija za osobe koje boluju od autoimunih bolesti kao i sve zdravstvene djelatnike uključene u njihovo liječenje. Dizajniran je kao pomoć bolesnicima u lakšem razumijevanju svog stanja kao i liječenja svoje bolesti.

Za pristup sadržaju potrebna je registracija.