FRKA.hr - edukacijska platforma namijenjena edukaciji i informiranju zdravstvenih djelatnika o kliničkoj prehrani i vitaminu D.