Održivost

Održivost

Naše aktivnosti unutar kompanije Fresenius Kabi orijentirane su na dugoročne ciljeve, čime osiguravamo usklađenost našeg rada s potrebama kako bolesnika i zaposlenika tako i dioničara i poslovnih partnera, na održiv način. Naša je misija da kontinuirano  poboljšavamo svoju učinkovitost u području zaštite okoliša, zdravlja i tehničke sigurnosti te proizvodne odgovornosti i logistike, kao i poštivanje svih zakonskih zahtjeva.