Imprint


Objavljuje

Fresenius Kabi d.o.o.

Radnička cesta 37 A

10000 Zagreb - Hrvatska

Telefon: +385(0)1 2333 242

Telefax: +385(0)1 2333 248


Uređuje

Fresenius Kabi d.o.o.

Radnička cesta 37 A

10000 Zagreb - Hrvatska

Telefon: +385(0)1 2333 242

Telefax: +385(0)1 2333 248

© 2000. - 2021. Fresenius Kabi d.o.o.


Napomena o autorskim pravima

Navedimo listu autorskih prava svih slika korištenih na web stranici:

© Alliance/fotolia.com
© ASDF_MEDIA/shutterstock.com
© BakiBG/thinkstock.com
© Brian Jackson/fotolia.com
© carballo/fotolia.com
© chagin/fotolia.com
© contrastwerkstatt/fotolia.com
© DragonImages/fotolia.com
© Edyta Pawlowska/fotolia.com
© everythingispossible/fotolia.com
© FotolEdhar/fotolia.com
© ​​goodluz/fotolia.com
© ​​ki33/fotolia.com
© Konstantin Yuganov/fotolia.com
© Kzenon/fotolia.com
© micromonkey/fotolia.com
© Monkey Business/fotolia.com
© ndoeljindoel/fotolia.com
© Photographee.eu/fotolia.com
© pressmaster/fotolia.com
© pressmaster/shutterstock.com
© Rido/fotolia.com
© sonya etchison/fotolia.com
© Sunny studio/fotolia.com
© Syda Productions/fotolia.com
© WavebreakMediaMicro/fotolia.com
© xy/fotolia.com
© yanlev/fotolia.com
© zimmytws/fotolia.com​​​​​​