Područja naših poslovnih djelatnosti​​

Područja naših poslovnih djelatnosti

Lijekovi koji se primjenjuju intravenski

Fresenius Kabi nudi širok asortiman generičkih lijekova koji se primjenjuju intravenski, u širokom rasponu terapijskih kategorija: onkološki lijekovi, anestetici i analgetici, antiinfektivni lijekovi, lijekovi za brigu kritično oboljelih bolesnika. Kompanija nudi i odgovarajuće medicinske proizvode za primjenu tih lijekova.

Infuzijska terapija​

​Fresenius Kabi za infuzijsku terapiju nudi proizvode za nadoknadu tekućina i volumena krvi. Nadalje, portfelj proizvoda kompanije Fresenius Kabi uključuje širok raspon infuzijskih tehnologija, kao i jednokratne proizvode za primjenu lijekova za sve farmaceutske proizvode koji se primjenjuju intravenski.

Klinička prehrana​​​

U sklopu kliničke prehrane, Fresenius Kabi jedna je od rijetkih kompanija u svijetu koja nudi koje nude parenteralnu prehranu (primijenjenu intravenski) i enteralnu prehranu (primijenjenu oralno, preko sonde ili cijevi u želučano-crijevni trakt), kao i pumpe za hranjenje i jednokratne proizvode za infuziju.

 

Parenteralno hranjenje Enteralno hranjenje

Parenteralno hranjenje (slika lijevo) primjenjuje se intravenski, dok se za enteralno hranjenje (slika desno) koristi želučano-crijevni trakt.

​Oba načina koriste se za bolesnike koji nisu u mogućnosti jesti normalnu hranu ili je ne mogu pojesti dovoljno. To je posebno slučaj kod pacijenata u jedinicama intenzivne njege, pacijenata koji boluju od teških bolesti i pacijenata koji su pothranjeni.

Biosimilari

U području biosimilara razvili smo proizvode za onkološke i autoimune bolesti. 

Medicinski proizvodi i transfuzijska tehnologija​

​Nudimo medicinske proizvode za primjenu intravenskih generičkih lijekova, infuzijske terapije i proizvode za kliničku prehranu. U sklopu transfuzijskih tehnologija Fresenius Kabi nudi proizvode za prikupljanje i preradu krvnih sastojaka te za liječenje krvi pacijenata putem sustava afereze.

Sigurna i učinkovita primjena spasonosnih tekućina​​

Sigurna i učinkovita primjena spasonosnih tekućina​​

TIP = terapeutska izmjena plazme​​