Okoliš

Okoliš

Kako bismo dokazali našu predanost u očuvanju okoliša, Fresenius Kabi je uspostavio korporativnu certifikacijsku matricu za ISO 14001 koja obuhvaća korporativne funkcije i proizvodne pogone u svim dijelovima svijeta. Zalažemo se za buduće proširenje ovog certifikata na ostale organizacije.

Smjernice za zaštitu okoliša i odgovarajuće procedure izričito su propisane u korporativnom Priručniku za upravljanje zaštitom okoliša kompanije Fresenius Kabi (cEMH).

Zaposlenici su obvezni upotrebljavati, pohranjivati i odlagati sve opasne materijale na ispravan način i u skladu s važećim propisima. Zaposlenici su nadalje obvezni poznavati zakone i propise o zaštiti okoliša koji se odnose na njihovo poslovanje, a od njih se očekuje poštivanje svih zakona, propisa i smjernica kompanije povezanih sa zaštitom zdravlja, okoliša i sigurnosti na radu.

Naši su ciljevi:

  • smanjenje količine otpada u našoj proizvodnji i prodajnim uredima
  • učinkovita i pažljiva upotreba energije radi smanjenja emisija