Personvern

Personvernerklæring for legemiddelovervåkning

Her gis informasjon om behandling av personopplysninger knyttet til bivirkninger eller hendelser knyttet til bruk av legemidler eller medisinsk utstyr

Sist endret februar 2023, forrige versjon.

Som produsent av legemidler og medisinsk utstyr, vil Fresenius Kabi Norge AS samle inn, bruke og rapportere personopplysninger om pasienter som bruker våre produkter og rapporterer om bivirkninger eller hendelser.
Denne personvernerklæringen informerer deg om behandlingen av personopplysninger når du melder om en bivirkning av våre produkter eller om en hendelse med medisinsk utsyr.
Vær oppmerksom på at vi også kan behandle dine personopplysninger i andre sammenhenger, f.eks. når du besøker nettsidene vårt, når du er en forretningskontakt eller når du samhandler med oss i egenskap av å være helsepersonell. Vennligst se egne personvernerklæringer for personopplysninger i slike situasjoner.