Personvern

Personvernerklæring for forretningspartnere

Databeskyttelsesinformasjon for kunder, leverandører og interesserte forretningskontakter

Sist oppdatert februar 2023, forrige versjon

Som en verdifull potensiell kunde, eksisterende kunde, leverandør, interessert forretningsforbindelse eller på annen måte representant for en organisasjon vi samhandler med, vil Fresenius Kabi Norge AS ("vi") samle inn og bruke visse personopplysninger fra deg.

Denne personvernerklæringen gir deg opplysninger om behandlingen av personopplysninger i forbindelse med ditt forhold til oss.
Vær oppmerksom på at vi også kan behandle dine personopplysninger i andre sammenhenger, f.eks. når du besøker våre nettsider eller når du samhandler med oss i egenskap av å være helsepersonell. Vennligst se egne personvernerklæringer for informasjonen om behandlingen av dine personopplysninger i slike situasjoner.