Personvern

Personvern

Vi ønsker deg velkommen til Fresenius Kabi Norge AS. Det er viktig for oss å beskytte personvernet til våre pasienter, helsepersonell, leverandører og kunder. Som et globalt selskap innenfor helsenæringen, i den digitale tidsalder, er innsamling og behandling av data en hjørnestein og et nødvendig hjelpemiddel for vår verdensomspennende virksomhet. Når data er en av våre nøkkelressurser, må vi sørge for at de håndteres og beskyttes på riktig måte.

Vi vil her gi deg relevant informasjon om hvordan vår organisasjon sikrer personvern og datasikkerhet. Du vil også finne informasjon om hvordan du kan ivareta dine rettigheter som pasient, helsepersonell, leverandør, kunde eller nettstedbruker.

Sikkerheten til dine personopplysninger er viktig for oss, og vi har gjort en betydelig innsats for å sikre at dine personopplysninger blir respektert og beskyttet.