Personvern

Personvern

Vi ønsker deg velkommen til Fresenius Kabi Norge AS. Det er viktig for oss å beskytte personvernet til våre pasienter, helsepersonell, leverandører og kunder. Som et globalt selskap innenfor helsenæringen, i den digitale tidsalder, er innsamling og behandling av data en hjørnestein og et nødvendig hjelpemiddel for vår verdensomspennende virksomhet. Når data er en av våre nøkkelressurser, må vi sørge for at de håndteres og beskyttes på riktig måte.

Vi vil her gi deg relevant informasjon om hvordan vår organisasjon sikrer personvern og datasikkerhet. Vi forklarer også hvordan dataene dine brukes i våre prosesser. Du vil også finne informasjon om hvordan du kan få innsikt og utøve dine rettigheter.

 

Ved å bruke vårt Kontaktskjema personvern kan du be om innsyn i behandlingen av dine personopplysninger, inkludert opprinnelsen og mottakerne av dataene dine og formålene med behandlingen. Du kan også be om å få tilgang til opplysningene dine eller protestere mot behandlingen av disse. Hvis dine personopplysninger er uriktige, ufullstendige eller ikke behandlet i samsvar med gjeldende lov, har du rett til å få disse opplysningene rettet, slettet eller blokkert. Videre kan du i visse tilfeller også be om å overføre dem direkte til en annen organisasjon (dataportabilitet). Hvis du sender inn en forespørsel, kan vår personvernorganisasjon kontakte deg for ytterligere informasjon, for å få bekreftet din identitet og for å sikre en effektiv håndtering av din henvendelse. Vi gir informasjonen kostnadsfritt med mindre forespørsler er åpenbart grunnløse eller overdrevne. I så fall kan vi kreve et gebyr.

Vi ønsker å besvare din henvendelse innen fire uker. Vi forbeholder oss retten til å forlenge perioden innenfor lovlige rammer og vil informere deg dersom dette blir aktuelt.

Du har rett til å sende inn en klage på måten vi behandler dine personopplysninger på til vårt personvernombud.