Personvern

Personvernerklæring for besøkende på våre nettsider

Informasjon om personvern for enkeltpersoner som besøker våre nettsider

Sist oppdatert april 2022, se også forrige versjon

Som besøkende på nettsidene våre vil Fresenius Kabi Noge AS samle inn og bruke visse personopplysninger fra deg. Denne personvernerklæringen informerer deg om behandlingen av personopplysninger når du besøker våre nettsider.
Vær oppmerksom på at vi også kan behandle dine personopplysninger i andre sammenhenger, f.eks. når du er en forretningskontakt eller når du samhandler med oss ​​i egenskap av å være helsepersonell. Vennligst se den spesifikke informasjonen om behandlingen av dine personopplysninger i slike situasjoner.
Vi gjør også oppmerksom på at nettsidene våre inneholder lenker til eksterne nettsteder som ikke dekkes av denne databeskyttelseserklæringen. Noen av våre datterselskapers lokale nettsteder gir også databeskyttelseserklæringer som kan avvike fra denne databeskyttelseserklæringen. Ditt besøk på slike nettsteder er underlagt den respektive databeskyttelseserklæringen til den aktuelle nettsiden.