Vyhlásenie o cookies

Vyhlásenie o cookies

(Posledná aktualizácia: máj 2018)

Naše webové stránky používajú tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač ukladá vo vašom počítači. Pred uložením cookies sa vás pýtame, či s tým súhlasíte. Cookies môžete následne kedykoľvek zmazať. Prosím, preštudujte si informácie týkajúce sa nastavenia vášho prehliadača. Ďalšie informácie nájdete v časti „Správa cookies“.

Aké cookies používame a prečo: 

Používame dočasné cookies

Na účely funkčného a individualizovaného prezerania stránok používame tzv. „session cookies“ (dočasné cookies), ktoré vás pomáhajú rozpoznať počas používania našich webových stránok. Tieto dočasné cookies sa automaticky mažú okamžite v momente, keď zatvoríte svoj prehliadač.

Ďalej používame tzv. „cookie notifier“ (notifikačná cookie), ktorá ukladá vaše rozhodnutia, či súhlasíte alebo nesúhlasíte s používaním cookies na našich webových stránkach. Ukladá sa automaticky, keď kliknete na jednu z týchto dvoch uvedených možností. Váš súhlas s použitím našich cookies sa uchováva jeden rok od dátumu jeho udelenia. Ak sa rozhodnete naše cookies neakceptovať, vaše rozhodnutie zostane uložené 30 dní. Počas uvedeného obdobia sa baner s informáciami o tejto cookie nebude zobrazovať. 

Používame analytické cookies

Naše webové stránky používajú Matomo, predtým Piwik, softvérový nástroj pre webovú analýzu s otvoreným zdrojovým kódom. Tento nástroj nám umožňuje sledovať, ako často návštevníci používajú rôzne stránky na našom webe, ktoré stránky navštevujú najčastejšie a či sa im zobrazujú chybové hlásenia z našich stránok. Vaša IP adresa bude pseudoanonymizovaná – vymažú sa z nej posledné tri číslice. Vďaka tomuto opatreniu vás nebudeme môcť priamo identifikovať ako konkrétnu osobu. Softvér od Matomo beží na serveroch nášho interného poskytovateľa služieb v Nemecku, pričom sa informácie o vašom používaní týchto webových stránok (vrátane vašej pseudoanonymizovanej IP adresy) získané pomocou cookie budú ukladať na serveri nášho interného poskytovateľa služieb v Nemecku. Prenášaná IP adresa sa nebude spájať so žiadnymi ďalšími údajmi, ktoré zhromažďujeme. Tieto údaje vymažeme do piatich rokov.  Ak vo svojom internetovom prehliadači alebo mobilnom zariadení nastavíte možnosť „nesledovať“, vaša návšteva sa nebude sledovať.

Ďalej ponúkame možnosť nastaviť tzv. „save your choice cookie“ (cookie pre uloženie vašej voľby). Táto cookie uloží informáciu o tom, či ste súkromný používateľ alebo zdravotnícky pracovník. Tým sa zrýchli vaše nasledujúce používanie našich webových stránok. Táto cookie zostáva uložená jeden rok od vašej poslednej návštevy našich webových stránok. 

Používame cookies sociálnych médií a zásuvné moduly: 

Ak aktivujete tzv. „pluginy“ (zásuvné moduly) alebo tzv. „activity feeds“ (nástroje pre zobrazenie aktivity) poskytovateľov sociálnych médií (ako napr. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram alebo WhatsApp), váš webový prehliadač sa spojí so servermi príslušných poskytovateľov a odošle vaše konkrétne užívateľské údaje. Tieto zásuvné moduly a „activity feeds“ sú vo východiskovom nastavení deaktivované. Aktivovaním týchto zásuvných modulov alebo „activity feeds“ udeľujete súhlas s prenosom vašich údajov. V čase, keď ste prihlásený do sociálnej siete niektorého z vyššie uvedených poskytovateľov, môže byť vaša aktivita prepojená s vaším užívateľským účtom.

Používame cookies tretích strán:

Aby sme vám mohli poskytovať personalizované a relevantné informácie o produktoch a službách poskytovaných našou spoločnosťou a tretími stranami, umožňujeme ukladanie cookies tretích strán. Dobu uloženia týchto cookies určujú príslušné tretie strany. 

Správa cookies:

Máte právo odmietnuť používanie cookies pre tieto webové stránky, ale v takom prípade nebudete môcť využiť plný rozsah funkcií týchto webových stránok. Ak sa rozhodnete cookies zmazať, je možné, že budete musieť znovu potvrdiť niektoré dialógy. Berte, prosím, na vedomie, že nastavenie cookies je vždy spojené s internetovým prehliadačom, ktorý práve používate, takže ak pri ďalšom použití týchto webových stránok použijete iný prehliadač, tieto nastavenia nebudú účinné.
Ak chcete používanie cookies odmietnuť, budete musieť upraviť nastavenie vášho internetového prehliadača alebo nastavenie vo vašom mobilnom zariadení. Cookies môžete na základe svojho vlastného rozhodnutia kedykoľvek vymazať. Podrobnejšie informácie o príslušnom postupe pre váš internetový prehliadač nájdete tu:

-   Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

-   Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-   Internet Explorer:http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

-   Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Pre viac informácií kliknite na Vyhlásenie o ochrane súkromia.

Pre nastavenie cookies kliknite na Nastavenie cookies.