Produkty

Pacienti & Ošetrujúce osoby

V tejto časti sa môžete zoznámiť s verejne dostupnými informáciami, ktoré sú určené pre pacientov, alebo osoby starajúce sa o pacientov. Dozviete sa viac o terapeutických oblastiach, pre ktoré sú produkty spoločnosti Fresenius Kabi určené. Napríklad liečba onkológie, diabetu, kritická klinická starostlivosť, maldigescia, pečeňovej a renálnej insuficiencie, náhrada krvného objemu alebo pediatrie.

Som pacient alebo starajúca sa osoba

Odborná verejnosť

Beriem na vedomie, že tieto internetové stránky obsahujú informácie, ktoré sú určené iba poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákonač. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 147/2001 Z.z., o regulácií reklamy. 

Som poskytovateľ zdravotnej starostlivosti