Integritetspolicy GDPR 2018

Integritetspolicy GDPR 2018

Integritetspolicy GDPR


Senast uppdaterad maj 2018. Ersatt av den senaste versionen >>

 

Vi uppskattar ditt intresse av Fresenius Kabi AB. Att skydda dina privata uppgifter är viktigt för oss. Vi vill informera om hur vi samlar in personlig data, vilken typ av information vi samlar in och förklara för dig hur denna information används. 
Vi vill även informera om att vår hemsida innehåller länkar till externa hemsidor som inte är inkluderade i denna ”sekretesspolicy?” Vissa av hemsidorna till Fresenius Kabi-dotterbolag kan innehålla olika sekretessmeddelanden. Vid besök på dessa hemsidor är det respektive sekretesspolicy som gäller.

 

Hur vi samlar in och använder dina uppgifter


Som med de flesta webbplatser samlar vi in data från ditt besök på vår webbplats. Vi gör detta för att kunna presentera en optimal hemsida för den enhet du använder och med alla dess funktioner eller för att lagra dina inställningar för dina nuvarande eller framtida besök på vår webbplats. Följande data samlas in rutinmässigt under besök på våra webbplatser.
• namnet på din internetleverantör (service provider, IP-adress) 
• den webbplats som skickade dig till vår webbplats 
• vilka sidor du besökt
• datum och längd för ditt besök.  
Din IP-adress kommer att behandlas på ett pseudonymiserat sätt genom att ta bort de tre sista siffrorna i IP-adressen. Detta gör att vi inte längre kan identifiera dig som individ. Inom en månad kommer vi att radera informationen.

 

Cookies


(Senast uppdaterad Maj 2018)

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras lokalt på din dator av din webbläsare. Du tillfrågas om du godkänner detta innan några cookies lagras eller används. Du kan radera cookies när som helst, för mer information se avsnitt ”Hur du hanterar cookies”.

 

Vilka cookies vi använder och varför:

 

Vi använder temporära cookies (så kallade session cookies)

För en fungerande och individanpassad webbupplevelse använder vi temporära cookies, så kallade ”session cookies” som hjälper till att identifiera dig när du använder vår webbplats. Dessa ”session cookies” tas bort automatiskt och omedelbart när du stänger din webbläsare.

Vi använder även en ”cookie notifier” cookie, som sparar ditt beslut att antingen hålla med om användningen av cookies på vår hemsida eller inte.
Det sparas automatiskt när du klickar på en utav de två alternativen som är tillgängliga. Ditt godkännande av våra cookies lagras i ett år från tidpunkten för godkännande. Om du väljer att neka våra cookies, kommer ditt beslut att lagras i 30 dagar. Under denna tid visas inte informationsremsan om cookies igen.

 

Vi använder analytiska cookies (analytical cookies) 

 

Vår webbplats använder Matomo, tidigare Piwik, ett webbanalysverktyg byggd med öppen källkod. Med detta verktyg spårar vi hur ofta besökarna använder en sida på vår webbplats, vilka sidor besökarna oftast går till och om de får felmeddelanden från våra sidor. Din IP-adress kommer att behandlas på ett pseudonymiserat sätt genom att ta bort de tre sista siffrorna. På så sätt är det inte längre möjligt att direkt identifiera dig som individ. Programvaran från Matomo körs på servrar i vår interna tjänsteleverantör i Tyskland och informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din pseudonymiserade IP-adress) kommer att lagras på servern för vår interna tjänsteleverantör i Tyskland. IP-adressen som överförs slås inte samman med andra uppgifter som samlas in av oss. Inom fem år kommer vi att radera informationen. Om du anger en så kallad ”do-not-track”-inställning i din webbläsare eller på din mobila enhet, kommer ditt besök inte att spåras.

 

Vi erbjuder en ”spara ditt val” cookie.


Cookien sparas oavsett om du är en privat användare eller sjukvårdspersonal. Detta gör vår hemsida snabbare för framtida bruk av webbplatsen. ”Spara dina val” cookien kommer att lagras i ett år efter ditt senaste besök på vår hemsida.

 

Vi använder sociala medier cookies och plugins:


Om du aktiverar plugin-program eller aktivitetsflöden för leverantörer av sociala medier (som Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram och WhatsApp), kommer din webbläsare ansluta till servrar av respektive leverantör och skicka dina specifika användardata. Dessa plug-ins och aktivitetfeeds är inaktiverade som standard. Så fort du aktiverar sådana plug-ins eller aktivitetfeeds, ger du ditt samtycke till att överföra dina data. Dessutom om du redan är inloggad i ett socialt nätverk av en av ovanstående nämnda leverantörer kan din aktivitet redan kopplas till ditt användarkonto på samma gång.

 

Vi använder cookies från tredje part:

 

För att ge dig personlig och relevant innehåll i vår och tredjepartsprodukter och tjänster tillåter vi placering av cookies från tredje part. Varaktigheten för lagring av dessa cookies är inställda av tredje part.

 

Hur du hanterar cookies:

 

Du har rätt att neka användningen av cookies för denna webbplats. Observera dock att om du väljer att inte acceptera användandet av cookies kan du inte uppleva alla funktioner på denna webbplats. Om du väljer att ta bort cookies, kan du behöva bekräfta vissa dialogrutor varje gång. Observera att dina inställningar för cookies är
alltid relaterade till webbläsaren du använder och inställningarna är utan verkan om du använder en annan webbläsare på din nästa användning av denna webbplats. För att neka användningen av cookies, kommer du behöva hantera inställningarna för din webbläsare eller på din mobila enhet. Här kan du radera cookies efter ditt eget tyckande när som helst. Mer information om hur du gör detta kan hittas här nedan, beroende på vilken webbläsare du använder:

 

-    Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
-    Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
-    Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
-    Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

 

När du aktivt ger oss information på grund av en begäran eller undersökning


Vi kommer att samla in och bearbeta data du aktivt gett oss, tillexempel när du fyller i online-formulär, enkäter eller när du kontaktar oss genom andra kommunikationssätt såsom e-post, telefon eller mail. Vid online-formulär, kan syftet om varför du ger oss dina personuppgifter hittas på själva formuläret. Om du kontaktar oss via vår hemsida lagrar vi information såsom:
 
• ditt namn, adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer, fax nummer 
• företag, yrke 
• andra uppgifter beroende på typ av begäran och eventuell närmare information i syfte att svara på din förfråga

Vi gör detta baserat på att du tidigare gett ditt samtycke eller om tillämpligt baserat på annat skäl såsom intresseavvägning eller rättslig grund. Vi använder inte informationen som underlag för att kontakta dig vidare om du inte har gett oss ditt uttryckliga medgivande. Din kontaktinformation kommer att lagras i upp till sex månader efter utredningen eller undersökningen är avslutad om inte laglig skyldighet föreligger för att behålla data under en längre tid. Uppgifterna som lämnas på blanketter samlas in via en säker anslutning för att skydda personuppgifter från manipulation eller obehörig åtkomst. Tänk på att vanlig e-posttrafik inte är säkert.

 

När du aktiverar Plug-ins för sociala medier och aktivitetsflöden

 

Om du aktiverar plugin-program eller aktivitetsflöden för leverantörer av sociala medier (som Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram och WhatsApp), kommer din webbläsare ansluta till servrar av respektive leverantörer och skicka din specifika användardata. Dessa plug-ins och aktivitetfeeds är inaktiverade som standard. Så fort du aktiverar sådana plug-ins eller aktivitetfeeds, ger du ditt samtycke till att överföra din data. Dessutom om du är inloggad med ett socialt nätverk av en av ovanstående nämnda leverantörer kan din aktivitet kopplas till ditt användarkonto på samma gång.


(a) genomförandet av ”Shariff”
För att säkra din integritet, använder vi ett verktyg som kallas ”Shariff”. Shariff gör det möjligt för dig att avgöra om och när någon plug-in ska aktiveras på vår hemsida och genom att göra så, om du vill initiera en överföring av viss användardata till leverantören. 
(b) Aktivera insticksfiler (plug-ins) 
Endast om du specifikt aktiverar ett plugin-program via Shariff, ansluter din webbläsare till servrar av respektive leverantör och gör en överföring av viss användardata (som vidare hänvisas till nedan) till denna leverantör kommer att ske. Du aktiverar en plug-in via Shariff, genom att klicka på en av knapparna respektive andel. 
(c) Aktivera aktivitetsflöden
Om du aktiverar aktivitetsflöden genom att klicka på den vyn på vår hemsida, kommer din webbläsare ansluta till servrar av varje leverantör och en överföring av viss användardata (se nedan) till varje leverantör kommer att ske. Observera att en cookie sätts automatiskt när du klickar på vyn och kommer att lagras under hela din vistelse på sidan. Under denna tid kommer inte denna vy visas igen. 
Om du rekommenderar en webbsida till en vän eller bekant med vår ”rekommendera
webbplats”-knapp, kommer vi endast att använda informationen du ger oss för att meddela mottagaren av avsändarens identitet. Dina uppgifter kommer inte användas av oss för andra ändamål. Vi kommer inte att lagra dessa data längre än 6 månader.


Fresenius Kabi har ingen påverkan på omfattningen eller typ av data som ska skickas genom aktivering av plug-ins eller activity feeds. Dessutom kan ytterligare uppgiftsbehandling göras, som vi inte har något inflytande över. Om du vill veta mer om omfattningen av personuppgifter som samlas in och behandlas, och hur dina data får användas och till vilket ändamål, samt dina rättigheter och konfigurationsalternativ för att skydda din integritet (inklusive din rätt att återkalla samtycke), hänvisas till respektive sociala nätverkets sekretesspolicy.


Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/ 

 

Som en del av aktivitetsfeeden, kan vi införliva videoklipp från YouTube på vår hemsida. YouTube, använder liksom andra webbplatser cookies för att samla in specifika användardata på sin webbplats. Bland annat användningsområden som inspelning av video statistik, förhindra bedrägeri och förbättra användarvänligheten. Genom att starta respektive video, kan ytterligare uppgiftsbehandling ske samtidigt som vi inte har något inflytande över. Mer information om sekretess på YouTube finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

 

Vi delar dina uppgifter

 

Vi delar dina uppgifter inom Fresenius-koncernen. Data lagras hos Fresenius Netcare GmbH, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Tyskland. Vi lagrar din data i molnet. Detta innebär att dina personuppgifter kan behandlas av molntjänstleverantörer och lagras i olika länder. Vi kräver av dessa leverantörer att genomföra liknande åtgärder för skydd av uppgifter som vi tar baserat på avtalsmässiga överenskommelser. Inga specifika vidare överföring av dina uppgifter till tredjeländer (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) planeras med undantag för dina förfrågningar. För att kunna hantera din förfrågan, kommer vi att vidarebefordra din förfrågan, inklusive din personliga information som tillhandahålls av dig, din lokala kontaktperson. Om sådana lokal kontakt är beläget i ett tredjeland, kommer vi att överföra data baserat på ditt samtycke. Vi kommer inte att avslöja dina personuppgifter till någon statlig myndighet, såvida det inte krävs enligt lag. Våra medarbetare, agenturer och återförsäljare är skyldiga att respektera sekretessen för dina personuppgifter och integritet.

 

Förfrågningar och klagomål


Du kan begära information om behandlingen av dina personuppgifter när som helst, inklusive men inte begränsat till ursprung och mottagare av dina data och ändamålen med behandlingen. Du kan också begära information om åtkomst till dina data, få en kopia av dina data, har data korrigeras och begära borttagning av dina personuppgifter så länge som det inte krävs för lagring i enlighet med andra rättsliga krav, eller göra en anmälan (i den utsträckning som krävs enligt lag). I det senare fallet kommer vi omgående bekräfta och undersöka klagomål om hur vi hanterar personuppgifter. Vänligen använd formuläret datasekretess för dina önskemål. Du har rätt och är fria att återkalla ditt samtycke eller få dina personuppgifter raderade när som helst; i sådana fall, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Abonnemang kan också avbrytas när som helst. Du har även rätt att inge ett klagomål till en Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten i Sverige eller till vår Dataskyddsombud. 
Om du har någon integritetsfråga angående tillgång till eller rättelse av dina personuppgifter, vänligen kontakta uppgiftsskyddsombud på följande adress:


Fresenius Kabi AB, 
Rapsgatan 7, 751 74 Uppsala
Telefon: 018-644000


© 2000 - 2019 Fresenius Kabi AG
Fresenius Kabi AG
Data Protection Officer
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Germany
E-mail: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com